นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุุมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ "Thailand s Digital Govenment Strategies : Revisiting the Past and Reshaping the Future" (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ผ่านทาง Facebook DGA Thailand และ YouTube DGA Thailand