นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมลงพื้นที่ รับฟังการดำเนินโครงการและตรวจสอบติดตามโครงการ (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching Mini-Showcaseและกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา ภายใต้ชื่องาน “Phangnga International Partnership 2021”(ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า​ จ.พังงา