นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:40 - 00:00 ป้องกันจังหวัดพังงาขอเข้าพบ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 อัยการจังหวัดพังงาเข้าพบ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดพังงา