นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กกร. จังหวัดพังงา ผ่าน Conference Google Meet
รายละเอียด : -
สถานที่ : ผ่านระบบ Conference Google Meet