นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ออกรายการวิทยุ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวท.พังงา
2 09:30 - 00:00 ผู้บัญชาการเรือนจำตะกั่วป่าเข้าพบรายงานตัวและหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลาง จ.พังงา
3 10:00 - 00:00 นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลาง จ.พังงา
4 11:00 - 00:00 หารือหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีกำกับส่วนราชการตรวจราชการ ติดตามและปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลาง จ.พังงา