นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีกำกับส่วนราชการตรวจราชการ ติดตามและปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา