นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ -
รายละเอียด : -
สถานที่ : -