นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์โอทอปอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่