นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 14:10 - 00:00 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา