นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา