นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม.