นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา TO Be Number One
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 สสจ.พังงา