นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา​ ชั้น​ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่1 ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม1 ชั้น​ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา