นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการตามปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา