นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานแถลงข่าวการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะเฮเว่นเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า