นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมพิธีและรับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดผู้สนับสนุนขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ