นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ขอเข้าพบ) ประกันสังคมจังหวัดพังงา ย้ายไปดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด : นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา (อำนวยการต้น) ย้ายไปดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี (อำนวยการสูง)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา