นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (เส้นทางถนนเลียบหาดท้ายเหมือง ถึง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (ลป.3) ปาง อุทยานเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง)