นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 14:30 - 00:00 ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคใต้ (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณภูเก็ตสแควร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต