นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานประกาศวาระจังหวัดพังงาเรื่อง "ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามโครงการ "พังงา ร่วมใจ รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหา ขจัดความยากจน""
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 11:30 - 00:00 มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 4 ราย และผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง 1 ราย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ Phangnga Prompt: Amazing enjoy it all
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคาลิมา คาลิมารีสอร์ท & วิลล่า อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา