นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายพระวชิรญาณโสภณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อ.ทับปุด