นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการสังคม ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา