นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ -
รายละเอียด : .
สถานที่ : -