นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานประชุมเตรียมการข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อำเภอทับปุด