นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา