นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 08:40 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้กับประชาชนผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19 (ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ถ้าน้ำผุด อ.เมืองพังงา)
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด สนง.อบต.และ สนง.เทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา