วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 61
06:00
กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด/พิธีมอบรางวัลกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา / 076-450912-3
1 ก.ค. 61
11:30
ประธานในการต้อนรับคณะผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ บ.เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
-
ชมรมบาบ๋าฝังทะเลอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พช.พง./ 087-2642669 (คุณจั๋น)
2 ก.ค. 61
09:00
คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าพบเพื่อหารือฯ
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา จ.พังงา คุณฐิติมล / 02-6132044,0909810345
2 ก.ค. 61
15:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต NBT ภูเก็ต / 076-211555,076-211556
2 ก.ค. 61
15:20
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.สสจ.พง. / 076-481725 ต่อ 303
2 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
-
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา / 076-413337-8
3 ก.ค. 61
15:00
ประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
5 ก.ค. 61
10:30
ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชุมชน TO BE NUMBER ONE
-
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ. พง. / 098-6295446
5 ก.ค. 61
14:00
ประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานจริงในการตัดสินการประกวด จังหวัด/ชุมชน TO BE NUMBER ONE
-
ชุมชนบางมรา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ. พง. / 098-6295446
6 ก.ค. 61
08:00
ประธานโครงการเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
-
โรงเรียนกะปงวิทยา อ.กะปง จ.พังงา สนจ.กลุ่งงานยุทธศาสตร์ /076-481453
6 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่งงานยุทธศาสตร์ /076-481453
8 ก.ค. 61
08:00
ร่วมประชุมผุ้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
-
ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กองวิชาการและแผน กระทรวงมหาดไทย / 02-2254886 ต่อ 420
9 ก.ค. 61
09:00
ร่วมประชุมผุ้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
-
ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กองวิชาการและแผน กระทรวงมหาดไทย / 02-2254886 ต่อ 420
10 ก.ค. 61
10:00
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเข้าพบเพื่อหารือการดำเนินงานโรงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ ตำบลนบปริง
-
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา สนง. ทสจ.พง. / 076481033 ต่อ 601
10 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลื่อกตั้ง
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกต.พังงา / 076-413337-8
10 ก.ค. 61
16:00
บันทึกเสียงคำถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
-
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
11 ก.ค. 61
09:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ห้องประชุมมโนนาห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศษสตร์ฯ /076-481422
11 ก.ค. 61
16:15
ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
-
มัสยิดบ้านบางกรัก ม.7 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
12 ก.ค. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
วัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา / 076-413910
13 ก.ค. 61
08:00
ร่วม กิจกรรมและร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 256
-
HALL 9 และห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี สนง.สสจ. /076-440623
14 ก.ค. 61
09:00
ร่วม กิจกรรมและร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
-
HALL 9 และห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี สนง.สสจ. /076-440623
15 ก.ค. 61
13:00
ร่วมกิจกรรมและร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
-
HALL 9 และห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี สนง.สสจ. /076-440623
16 ก.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมเพือหารือการมอบทุนการศึกษา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา /076-481455
16 ก.ค. 61
17:00
ประธานพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
17 ก.ค. 61
09:30
ประธานโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
17 ก.ค. 61
17:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
เวทีกลางบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา / 076-481483
18 ก.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีถวายราชสัการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-
บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.เทศบาลเมืองพังงา / 076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 61
13:30
ประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
18 ก.ค. 61
10:00
ร่วมเป็นเกียรติในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561
-
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา / 076-410280
19 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงาครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง. / 076-412179
19 ก.ค. 61
13:00
พลตรี ทวี เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ ขอเข้าเยี่ยม
-
ห้องปฎิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตกระบี่ / 075-818791
19 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง. / 076-412179
19 ก.ค. 61
16:15
ประธานโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
-
มัสยิดบ้านเขาเปาะ ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
20 ก.ค. 61
08:00
ประธานการตรวจขเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
-
โรงเรียนนิโครธาราม อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ / 076-481423
20 ก.ค. 61
10:00
ประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจทำบุญ ปลูกต้นไม้ที่ทรงคุณค่า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
-
บริเวณศาสนสถาน (วัดบางเสียด) ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595-6
20 ก.ค. 61
13:30
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงา พระประจำจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
20 ก.ค. 61
18:00
ร่วมงานสโมสรโรตารีพังงา
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา สโมสรโรตารีพังงา / 083-3888459
23 ก.ค. 61
09:00
ร่วมพบปะและกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
-
ห้องประชุมโรงแรมมุกดาราบีชวิลล่า แอนด์สปา รีสอร์ท เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ.พง. / 076-481725 ต่อ 303 , 088-7656515
23 ก.ค. 61
11:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561
-
โรงแรียนชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.พมจ.พง./ 076-412179
23 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมพิจารณาทุนการศึกษา
-
ห้องประชุมปฎิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
23 ก.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทศาสตร์ฯ /076-481423
23 ก.ค. 61
18:00
ประธานเปิดงาน "ราตรีฟ้าเมืองพังงา"
-
โรงแรีมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา หนังสือพิมพ์ฟ้าเมืองพังงา
23 ก.ค. 61
19:30
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายจรวย ดิษฐอำไพ อดีตปลัดอำเภออาวุโส/อดีตกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 61
06:00
ร่วมกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
ณ สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ททก.จ.พังงา / 076-450-912 /090-9109691 นายวีรศักดิ์ สุทธิ ผู้ประสานงาน
1 ก.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี (วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561)
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา สนง.ศธ 0-7641-0280
2 ก.ค. 61
15:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456
2 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมการวางแผนตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สนง.จัดหางานจังหวัดพังงา
2 ก.ค. 61
15:20
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.สสจ.พง. / 076-481725 ต่อ 303
3 ก.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
3 ก.ค. 61
15:00
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.076 481455
3 ก.ค. 61
15:00
ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
4 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
4 ก.ค. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธุป เทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณฺ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติทรางเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา
-
ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
5 ก.ค. 61
15:00
ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์งานดำรงธรรม 076 481426
5 ก.ค. 61
10:30
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคใต้
-
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
5 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980
5 ก.ค. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
ณ วัดดิตถาราม ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
6 ก.ค. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะกลไกของนักเรียน
-
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา 076 455104
6 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
7 ก.ค. 61
08:30
ลงทะเบียนเพื่อรับสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สนจ.บุคคล 0-7641-2140
9 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
10 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในศาลากลางจังหวัด และทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ ฯ
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
11 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-
ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สนง.ศธ 0-7641-0280
11 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ. 0-7648-1033
11 ก.ค. 61
09:00
นัดสัมภาษณ์เรื่องแรงงานต่างด้าว
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
12 ก.ค. 61
08:30
ประธานการประชุมโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย - ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด ขอเข้าพบ ผวจ.พง.
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
12 ก.ค. 61
13:00
วิทยากรบรรยายการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-
ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076481524
13 ก.ค. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒน์ธรรมจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
13 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
13 ก.ค. 61
15:30
ร่วมงานบวช (โกนผมนาค) หลานน้องหญิง (สิงห์แดง)
-
หมู่บ้านน้ำใส โครงการฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ (ตรงวัดหลักแก่น) น้องหญิง (สิงห์แดง) 0927820592
14 ก.ค. 61
13:30
ร่วมงานสัมมนาเจาะลึกแนวโน้มการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตปี 2018
-
ณ Katathong Golf Resort & Spa อ.เมืองพังงา ธนาคารกรุงเทพฯ 076355171
15 ก.ค. 61
18:30
ร่วมรับประทานอาหารกับคณะ ป.ป.ช.(ส่วนกลาง) (นายปรีชา เลิศกมลมาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
-
ณ ร้านอาหารจ่าจริญ ท่าด่าน อ.เมือง จ.พังงา สนจ.บุคคล 0-7641-2140
16 ก.ค. 61
13:30
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.
-
ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.พช. 076481462
16 ก.ค. 61
17:00
ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์งานดำรงธรรม 076 481426
17 ก.ค. 61
09:30
ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
-
ณ โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
17 ก.ค. 61
17:00
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงา ปี 2561
-
ณ เวทีกลางบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ. 0-7648-1492
17 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดพังงา
-
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
17 ก.ค. 61
13:00
ประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปํญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
18 ก.ค. 61
08:30
ร่วมพิธีถวายราชสัการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
--
บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 61
18:00
้เรื่องตรวจสุขภาพช้างประจำปี
-
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ปศ. 076 412080
18 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
18 ก.ค. 61
10:30
คุณวิวัฒน์ งานสถิล จังหวัดภูเก็ต ขอพบท่านรอง ผวจ.พง. เรื่องเรือยอร์ช
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
18 ก.ค. 61
11:00
ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
-
ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.พช. 076481462
19 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดพังงา
-
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
19 ก.ค. 61
15:00
ประธานการประชุมการจัดสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร เจ้าเมืองพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
19 ก.ค. 61
10:00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสัมภาษณ์และรับฟังคำชี้แนะและข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076481422
19 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/61
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
20 ก.ค. 61
13:30
กองสารนิเทศขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
1.นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการปราบปรามทุจริตในองค์กร 2.ผลการดำเนินงานเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร (ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมในขณะนี้มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างไร 3.ข้อกังวลหรือปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการในเรื่องการปราบปรามทุจริตในองค์กรมีหรือไม่ อย่างไร 4.ประโยชน์ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม และประชาชน จะได้รับจากนโยบายดังกล่าวประสบผลสำเร็จ 5.เรื่องอื่น ๆ ที่ต้องการฝากประชาสัมพันธ์
นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076481524
20 ก.ค. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
ณ วัดโฆสิตาราม อ.กะปง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
23 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.สถ.0896540375
23 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมโครงการท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ สนง.โยธาธิการฯ 08-1952-8098(นุ้ย)
23 ก.ค. 61
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายจรวย ดิษฐอำไพ อดีตปลัดอำเภออาวุโส/อดีตกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
-
ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา สนง.จังหวัดพังงา
24 ก.ค. 61
08:30
ประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคก
-
ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
24 ก.ค. 61
08:30
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2561
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
24 ก.ค. 61
19:30
ประธานพิธีสมโภชเทียนพรรษา
-
ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
25 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ. 0-7648-1492
26 ก.ค. 61
13:30
ประธานกากรประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ. สนง.พช. 076481462
28 ก.ค. 61
06:30
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 -กิจกรรมภาคเช้า บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
-
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
28 ก.ค. 61
17:00
ร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 -กิจกรรมภาคค่ำ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
-
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
28 ก.ค. 61
07:30
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
-
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) สนจ.อำนวยการ 076 481488
31 ก.ค. 61
15:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 61
06:00
ร่วมกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
ณ สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ททก.จ.พังงา / 076-450-912 /090-9109691 นายวีรศักดิ์ สุทธิ ผู้ประสานงาน
2 ก.ค. 61
15:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2561
-
สถานีวิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/0-7648-1456
2 ก.ค. 61
10:00
หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนการบุกรุกถนนสาธารณะ
-
บริเวณถนนซอยรวมพล หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
3 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีมีการตัดถนนผ่านเข้าไปในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
3 ก.ค. 61
15:00
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
4 ก.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา /076-481819
5 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียนได้รับความเสียหายจากการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน(รถจักรยานยนต์)
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
5 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน (ภูเขาไม้) ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) อ.เกาะยาว จ.พังงา
-
ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
6 ก.ค. 61
17:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมภายใต้หลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง (เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนสร้างความสามัคคีปรองดอง) ของ กอ.รมน.จว.พง. ประจำปีงบฯ 2561
-
ที่ทำการกำนัน ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา กอ.รมน.จว.พง./076-481425
9 ก.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกำนันตำบลคลองเคียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
11 ก.ค. 61
13:30
เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
11 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
12 ก.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากรณีผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะ
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
12 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณชายทะเลท้ายเหมือง
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
13 ก.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ก.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
17 ก.ค. 61
09:30
ออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
-
โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
17 ก.ค. 61
13:30
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ศธจ.พังงา /076-410280
18 ก.ค. 61
08:30
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
-
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
18 ก.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
19 ก.ค. 61
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ 4/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
20 ก.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
23 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุม กทจ. ครั้งที่ 7/2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
23 ก.ค. 61
15:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา) ครั้งที่ 7/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481484
23 ก.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
-
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481458
23 ก.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จ.พังงา ประจำปี 2561
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595
24 ก.ค. 61
08:30
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
24 ก.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลแหล่งน้ำภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
-
ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
24 ก.ค. 61
15:30
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง. ครั้งที่ 7/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481455
24 ก.ค. 61
16:30
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
25 ก.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลแหล่งน้ำภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
-
ห้องประชุมโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
25 ก.ค. 61
14:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
25 ก.ค. 61
11:00
ประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
26 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา กลุ่มงานกฎหมาย สถจ.พังงา/0-7648-1433
26 ก.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
27 ก.ค. 61
08:00
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-
ศูนย์ราชการ ต.ถ้ำน้ำผุด (ศูนย์ราชการใหม่) ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
28 ก.ค. 61
06:30
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-กิจกรรมภาคเช้า
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
28 ก.ค. 61
17:00
ร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-กิจกรรมภาคค่ำ
บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
28 ก.ค. 61
07:30
ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
28 ก.ค. 61
09:15
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลฯ
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
31 ก.ค. 61
15:00
บันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/0-7648-1456
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 61
06:00
- ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พง./0 7645 0912-3
2 ก.ค. 61
14:30
- ร่วมบันทึกเทปรายงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456
3 ก.ค. 61
09:30
- ประธานประชุมคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลราษฎรที่ครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแปลง "ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก" อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/0993626653
3 ก.ค. 61
15:00
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
5 ก.ค. 61
10:00
- ร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน (ภูเขาไม้) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) อำเภอเกาะยาว
-
ห้องประชุมรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
9 ก.ค. 61
10:00
- ร่วมบันทึกเสียงคำถวายพระพร
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สวท.พังงา
9 ก.ค. 61
14:00
- ร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง
-
ห้องประชุมอบจ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
10 ก.ค. 61
10:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา และคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
10 ก.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
-
ห้องประชุมลูกเสือจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-413684 ต่อ 19
11 ก.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
11 ก.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
12 ก.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมหารือกรณีร้องเรียนบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณชายทะเลท้ายเหมือง
-
ห้องประชุม อบต.ท้ายเหมือง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
13 ก.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/481495 ต่อ 104
16 ก.ค. 61
14:00
-​ร่วมประชุมเพื่อหารือการมอบทุนการศึกษา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค481455
17 ก.ค. 61
09:00
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ณ โรงเรียนบ้านปากวีป ม.1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
17 ก.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา / 076-410280
18 ก.ค. 61
07:30
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-
ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนง.เทศบาลเมืองพังงา/076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 61
10:00
ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามหมายบังคับคดี
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.พง. / 076-481426
18 ก.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
19 ก.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
20 ก.ค. 61
13:00
- ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธมงคลสำริดศากยมุนีศรีพังงาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จ.พังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
20 ก.ค. 61
09:30
- ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ทำบุญ ปลูกต้นไม้ที่ทรงคุณค่า คืนผืนป่าให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
-
บริเวณวัดบางเสียด ตำบลบางเตย อ.เมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
23 ก.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
23 ก.ค. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 61
06:00
ร่วมกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
ณ สวนน้ำ Dino Sea World Park ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/076-450912-3
2 ก.ค. 61 - 3 ก.ค. 61
00:00
ร่วมประชุมวิชาการ"ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา"ฯ
-
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา -
4 ก.ค. 61
10:00
ประชุมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.พังงา / 076-460625
4 ก.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพังงา/076-413181
5 ก.ค. 61
09:00
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
-
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/076-481721
5 ก.ค. 61
15:00
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานตลาดประชารัฐของดีจังหวัด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์งานดำรงธรรม/076-481426
6 ก.ค. 61
13:30
ร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่งงานยุทธศาสตร์ /076-481453
8 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61
00:00
ร่วมการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
-
ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กรมการปกครอง กองวิชาการและแผน กระทรวงมหาดไทย / 02-2254886 ต่อ 420
10 ก.ค. 61
10:00
ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาและคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ก.อก./076-481424
11 ก.ค. 61
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด/076-481435
11 ก.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่2/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
12 ก.ค. 61
00:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและทบทวนแผนฯ
-
ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า สนง.ยุทธศาสตร์
13 ก.ค. 61
09:30
ร่วมประชุม ปรึษาหารือการเตรียมการและการจัดพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-
ณ ห้องประชุมสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา กองช่าง/076-411780ต่อ112
16 ก.ค. 61
14:00
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง/076-481455
16 ก.ค. 61
16:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพังงา ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561
-
ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์งานดำรงธรรม/076-481426
17 ก.ค. 61
10:00
ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(ห้องประชุม) -
17 ก.ค. 61
16:00
ประธานเยี่ยมมัสยิด โครงการเยี่ยมเยียนมัสยิดประชารัฐร่วมพัฒนา
-
ณ มัสยิดมิ๊ย๊ะฮ์ บ้านบางติบ ม.6 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา -
18 ก.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ก.อก./076-481424
18 ก.ค. 61
08:30
ร่วมพิธีถวายราชสัการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-
บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112
19 ก.ค. 61
15:00
ร่วมประชุมปรึกษาหารือพิจารณากำหนดแนวทาง และพิจารณาสถานที่ในการจัดสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร เจ้าเมืองพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/076-481596
19 ก.ค. 61
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/076-450912-3
20 ก.ค. 61
09:30
ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
-
ณ วัดบางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/076-481596
24 ก.ค. 61
16:30
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
31 ก.ค. 61
15:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด/076-481456