วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน กันยายน 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ย. 62
08:00
ประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่นชมทะเลท้ายเหมือง เมืองแห่งเทศกาลปล่อยเต่า แวะเข้าสักการะพ่อขุนราม ชมความงามน้ำตกและวัดท่าไทร " เส้นทางที่ 2 อ.ท้ายเหมือง จ.พัง
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง/076-571767
1 ก.ย. 62
18:30
ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผุ้ประกอบการการท่องเที่ยวจากจังหวัดตรัง
-
เขาหลักลากูน่ารีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง/081-3960303
2 ก.ย. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ก.ย. 62
15:00
ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
4 ก.ย. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
4 ก.ย. 62
13:00
ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ชุดจิตอาสา
บริเวณชุมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481433
5 ก.ย. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
6 ก.ย. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
9 ก.ย. 62
09:00
เป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู และเป็นวิทยากรในการกล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
9 ก.ย. 62
10:30
ขอสัมภาษณ์ บันทึกเทปออกอากาศในรายการ "ปันฝันปันยิ้ม" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง5) และมอบอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ส่วนต่อเติมอาคารศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม
-
ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม สนจ.ปภ. 076-460607
9 ก.ย. 62
13:39
ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
- ชุดกากีคอพับแขนยาว
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม) อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5
10 ก.ย. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ทสจ. 076-481033 ต่อ 601,602
10 ก.ย. 62
14:30
ประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ก.สอ.สอจ.พังงา/076-412338
11 ก.ย. 62
09:00
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติกตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ชุดสูทสากลสีเข้ม
ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481423
12 ก.ย. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
13 ก.ย. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
14 ก.ย. 62
07:30
ประธานในการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ที่ว่าการอำเภทับปุด อ.ทับปุด สนง.พช/076-481459
15 ก.ย. 62
08:00
ประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว "ปั่นเพื่อน้องท่องทุ่งมะพร้าว เข้าแดนวัตวิถี ผ่านตำบลลำภี ไหว้พระเสริมบารมีวัดปุกปุย" เส้นทางที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ วัดประชุมศึกษา ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง 076-571767
16 ก.ย. 62
09:00
ร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฎิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action : Integrated Implementation for THAIS)
-
ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 076-481437
17 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
18 ก.ย. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
18 ก.ย. 62
09:15
ประธานเปิดการประชุม "การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ"
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-481280
18 ก.ย. 62
09:45
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา 076-481820
18 ก.ย. 62
11:00
ประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโกยกลไกประชารัฐต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พช 076-481459
18 ก.ย. 62
13:15
คณะผู้จัดทำฯ SbLบันทึกประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อส่งมอบหนังสือ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
18 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง.
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
18 ก.ย. 62
15:30
ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
19 ก.ย. 62
11:30
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ชุดกากีคอพับแขนยาว
ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต/0817977220 คุณดวงรัตน์
20 ก.ย. 62
08:30
ถ่ายทำสารคดี ""จักรเพชร7ย่านน้ำ"" ตอนผู้ว่าพาเที่ยว
-
พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ,ศาลเจ้าแม่จอโป๋ , สตรีทอาร์ทน้องมาร์ดี สนง.ททท.
20 ก.ย. 62
10:30
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก 2019
-
ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกท. 076-460503
20 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา 076-481820
20 ก.ย. 62
14:30
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา 076-481471
20 ก.ย. 62
15:30
ประธานมอบห้องน้ำให้กับเด็กหญิงจุฑารัตน์ เมืองรมย์ นักเรียนกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา
-
บ้านเลขที่ 23/3 ม. 3 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
22 ก.ย. 62
07:30
ประธานในพิธีเปิด/ร่วมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน 2562
-
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา (หน้าองค์พระหลวงพ่อทวด) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา 08-66870154
23 ก.ย. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
23 ก.ย. 62
13:00
ร่วมกล่าวตอนรับ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
-
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076-481741
23 ก.ย. 62
13:30
ประธานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ภ.จว.พังงา 076-411328
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
2 ก.ย. 62
10:30
ประธานตรวจการจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
-
ณ เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
3 ก.ย. 62
15:00
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สถ. 076 481435
4 ก.ย. 62
10:30
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่
-
ณ ท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
9 ก.ย. 62
18:30
ร่วมงานฯ
-
ณ โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา ปค.076 481455
9 ก.ย. 62
13:00
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
-
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม) อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596-5 การแต่งกาย : ชุดกากีคอพับแขนยาว
9 ก.ย. 62
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา
-
ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912 ผวจ.มอบหมาย
11 ก.ย. 62
18:00
งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
-
ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 ผวจ.มอบหมาย
11 ก.ย. 62
11:30
ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมและเปิดจุดแบ่งปันไบโอดีเชล
-
ณ ที่ทำการสหกรณ์สภาเกษตรกรเพื่อการเกษตรกรพังงา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา 076 414517 ผวจ.มอบหมาย
12 ก.ย. 62
08:00
ประชุมระดับมุขมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 16
-
ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 ผวจ.มอบหมาย
12 ก.ย. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980 ผวจ.มอบหมาย
13 ก.ย. 62
09:30
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. สนง.ศธ 0-7641-0280 ผวจ.มอบหมาย
13 ก.ย. 62
08:45
เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25
-
ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปารีสอร์ท จ.กระบี่ สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076481524 ผวจ.มอบหมาย
14 ก.ย. 62
07:00
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด สนง.พช/076-481459
16 ก.ย. 62
09:30
ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
บริษัท เหมืองเอราวัณเอเชีย จำกัด
ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย
16 ก.ย. 62
14:00
ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด (นายประยงค์ ปิยนามวาณิช)
-
ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย
16 ก.ย. 62
10:30
ขอเข้าพบหารือการดำเนินกิจกรรม CSR Holiday Trip & Treat และการถ่ายทำสารคดีข่าวท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.พังงา 076 413403 ผวจ.มอบหมาย
17 ก.ย. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
-
ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาผีมือแรงงานพังงา 076 599331 ผวจ.มอบหมาย
17 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พช. 076481462 ผวจ.มอบหมาย
17 ก.ย. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรระดับจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สนง.ธ.ก.ส จังหวัดพังงา สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา
17 ก.ย. 62
15:30
ประธานการประชุมโครงการจัดรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ณ สำนักงานชั่วคราว บริเวณบ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา 076 460625
18 ก.ย. 62
15:30
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปค.076 481455
19 ก.ย. 62
09:30
ประธนการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟ มาราธอนเฉิลมพระเกียรติฯ
-
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.สถ.0896540375 ผวจ.มอบหมาย
19 ก.ย. 62
15:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา (ห้องอินทรักษ์) สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา 0-7641-4208 ผวจ.มอบหมาย
19 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562 - 2563
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการขจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076481743 ผวจ.มอบหมาย
20 ก.ย. 62
10:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก L etape Thailand by Tour de France Phang nga 2019
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
23 ก.ย. 62
00:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชน - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481424
24 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 9/2562
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.สถ.0896540375 ผวจ.มอบหมาย
24 ก.ย. 62
09:40
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมนำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พช. 076-481459
24 ก.ย. 62
10:00
ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน "เหลียวหลัง มองหน้า กศน.พังงา"
ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุม ดิแอดแวนเจอร์ เมาน์เท่น คลับรีสอร์ท อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา ผวจ.มอบหมาย
26 ก.ย. 62
18:00
ร่วมเป็นเกียรติงานมุติตาจิต (ให้กับผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 2 ราย
1. นายสุเทพ ยงยุทธ์ ผอ.เทคนิดพังงา 2. นายธงชัย ทรงเดชะ
ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิดพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 076 6412077
26 ก.ย. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2563
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181 ผวจ.มอบหมาย
28 ก.ย. 62
14:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตฺ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910 การแต่งกาย สุภาพโทนข่าว
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
2 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา / 076-460648-9
3 ก.ย. 62
15:00
ประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
3 ก.ย. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
4 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
6 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
9 ก.ย. 62
09:00
ประธานในพิธีเปิดการอบรมการเสริมพลังเครือข่ายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
-
ห้องสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.พมจ.พังงา (ศูนย์บริการคนพิการ จ.พังงา) /076-412179
9 ก.ย. 62
13:00
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบ จังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา 28กรกฎาคม2562และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
-การแต่งกายชุดกากีคอพับแขนยาว
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเดิม) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา /076-481596
10 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พมจ.พังงา(กลุ่มนโยบายและวิชาการ) /076-412179
11 ก.ย. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงาฯ ครั้งที่ 5/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา (กลุมงานกฎหมาย)/076-481433
11 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จ.พังงา ครั้งที่2/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.แรงงานฯ /076-413968
12 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
13 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ก.ย. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
17 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2562
-
ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมือง จ.พังงา สนง.พมจ.พังงา (ศูนย์บริการคนพิการ จ.พังงา) /076-412179
18 ก.ย. 62
15:30
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
19 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481732
20 ก.ย. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481721 ต่อ 1102
20 ก.ย. 62
09:40
ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา / 076-486814
23 ก.ย. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
24 ก.ย. 62
09:40
การจัดกิจกรรมนำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
-
หอประชุม อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481459
24 ก.ย. 62
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
26 ก.ย. 62
18:00
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
-
หอประชุมโรงอาหารชั้น2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา/076-412077 ต่อ 211
28 ก.ย. 62
14:30
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562
-การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีขาว
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
3 ก.ย. 62
09:00
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่4/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด
4 ก.ย. 62
14:00
ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2562
-
ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
6 ก.ย. 62
10:30
ตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา(กลุ่มงานปกครอง)
9 ก.ย. 62
09:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน”
-
ห้องประชุมสระวังทอง โรงแรมเอราวัณ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง พมจ.076412179 ต่อ15
11 ก.ย. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่5/2562
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาอบจ. (ห้องประชุมเล็ก) สถจ. 076-481433
12 ก.ย. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
-
โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง กกต.พังงา 076-413337
16 ก.ย. 62
09:30
ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เหมืองเอราวัณเอเชีย จำกัด
-
ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด ม.1 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด/076-481455
16 ก.ย. 62
14:00
ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด (นายประยงค์ ปิยนามวาณิช)
-
ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด ม.4 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด/076-481455
17 ก.ย. 62
13:30
ตรวจสอบผลการเลื่อนระดับ พนักงานส่วนท้องถิ่น
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สนง.สถ.จ.พง / 076481433-35 ต่อ 202
18 ก.ย. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พังงา
18 ก.ย. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.พังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
18 ก.ย. 62
15:30
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจัหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
20 ก.ย. 62
09:00
สัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน(กรอ.)เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ระดับนโยบาย)
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สำนักงานจังหวัด 076-481422
23 ก.ย. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา 076-481-424
23 ก.ย. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 076-411-328
24 ก.ย. 62
09:40
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 มหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา และพิธีมอบพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562
-
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด สนง.พัฒนาชุมชน 076-481-459
24 ก.ย. 62
10:00
ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่9/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076-481433
24 ก.ย. 62
13:30
ประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 9/2562
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 076-481433
26 ก.ย. 62
13:30
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่6/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076-413-181
26 ก.ย. 62
18:00
ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562
-
หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
2 ก.ย. 62
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา / 076-460648-9
3 ก.ย. 62
09:00
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
3 ก.ย. 62
15:00
- ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481435
4 ก.ย. 62
10:30
- ร่วมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่
-
ณ ท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
4 ก.ย. 62
14:00
- ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
5 ก.ย. 62
09:00
ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
6 ก.ย. 62
13:30
ประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด/076-481435
9 ก.ย. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
10 ก.ย. 62
10:00
- ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2562
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ. 076-481033 ต่อ 601,602
10 ก.ย. 62
13:30
- ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พมจ.พังงา(กลุ่มนโยบายและวิชาการ) /076-412179
11 ก.ย. 62
08:00
- ร่วมพิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
-
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สนจ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงะรรม/076-481447
12 ก.ย. 62
09:00
- ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980
13 ก.ย. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ก.ย. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
17 ก.ย. 62
10:30
ประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
17 ก.ย. 62
10:00
- ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
-
ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาผีมือแรงงานพังงา 076 599331
18 ก.ย. 62
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.พังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
18 ก.ย. 62
15:30
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจัหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
19 ก.ย. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
20 ก.ย. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -