วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มีนาคม 2561

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 61
16:00
ประธานงานประเพณีแห่พระธาตุ
-
ณ วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
1 มี.ค. 61
17:39
ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง / 076-571767
2 มี.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-ข้าราชการแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา / 076-599331-4
2 มี.ค. 61
13:30
ประธานเปิดงาน "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ"
-
โรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
2 มี.ค. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในงานประกวดธิดาเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋
-
บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป่ เทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
3 มี.ค. 61
13:00
ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
-
ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
4 มี.ค. 61
17:00
ประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนิโครธคุณากร
-
บริเวณอุโบสถ วัดนิโครธคุณากร ม.5 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ว่าการอำเภอทับปุด / 076-599117
5 มี.ค. 61
10:00
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน (ทำบุญเลี้ยงพระ)
-
วัดประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076481456
5 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษรฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
5 มี.ค. 61
19:00
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน (งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์)
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076481456
5 มี.ค. 61
09:00
ประธานการซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา
-
ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.สสจ. พง. / 076-481730
6 มี.ค. 61
08:30
ร่วมงานการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ ประจำปี 2561
-การแต่งกาย:ชุดตึงจวง
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.สสจ. พง. / 076-481730
7 มี.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
8 มี.ค. 61
09:00
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะฯ เข้าพบ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
9 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุุทธศาสตร์ฯ / 076-481422
9 มี.ค. 61
10:30
ประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
- การแต่งกาย : สวมเสื้อราชประชานุเคราะห์
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง. /076-412179 ต่อ 14
10 มี.ค. 61
10:00
ประธานกิติมศักดิ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี
-การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว
วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายกฤษฎ์ เทพทิพย์ / 061-1921052
10 มี.ค. 61
13:30
ประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41
- การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว
โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ.กะปง จ.พังงา สโมสรโลออนส์เขาหลักอันดามัน / 081-7976784
11 มี.ค. 61
13:30
ตรวจพื้นเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
-
บ้านสามช่องเหนือ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ / 076-481422
12 มี.ค. 61
08:30
ประธานเปิดโครงการร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะชุมชน"
-การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครื่องแบบกากี / ตามความเหมาะสม สะดวกในการทำกิจกรรมทำความสะอาด
ณ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี /076-481189
12 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
-การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครื่องแบบกากี
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ / 076-481422
12 มี.ค. 61
16:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงาประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
-การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครี่องแบบกากี
ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง. ศอ.ปส.จ.พง. / 076-481461
13 มี.ค. 61
10:30
ประธารพิธีเปิดแผนปฎิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนจังหวัดพังงา
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกงพังงา) ณ สนง.ทสจ.พง./ 076-481033
13 มี.ค. 61
13:30
ประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะสื่อมวลชลชั้นนำคูเวต
-
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา / 076-450912
14 มี.ค. 61
09:00
ร่วมประชุมและให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง) และคณะฯ เดินทางมาตรวจรา
- การแต่งกาย : ชุดกากีแขนยาว
ห้องรับรองห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา / 076-481424,076-481422
15 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธการจังหวัดพังงา / 076-410280
15 มี.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมเร่งติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา / 076-481475
15 มี.ค. 61
13:30
ประธานในพิธีส่งนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน
-การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503
16 มี.ค. 61
10:00
ประธานโครงการ "ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ"
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย
วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076413910
16 มี.ค. 61
18:00
ประธานกล่าวเปิดงานประจำปี ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
บริเวณสนามตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา / 089-7248626
17 มี.ค. 61
08:30
ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 2/2561) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กรุงเทพมหานคร สนจ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ / 076-481422
18 มี.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ สามหมวก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา / 076-481435
19 มี.ค. 61
09:00
พ.ต.ต.(ญ) รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคาระวะและปรึกษาหารือข้อราชการ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา / 076413968-9 ,080-5203399 คุณจุ้ม
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 61
07:00
ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910
1 มี.ค. 61
17:00
ประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2561
-
ณ บริเวณศาลาเทพกุมารี และบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ม. 4 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา อ.ทับปุด 076599117
2 มี.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมการเตรียมการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กลุ่มพัฒนาการศึกษา 076 412028
2 มี.ค. 61
09:00
ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" -ข้าราชการแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 076-599331
5 มี.ค. 61
09:30
ประธานพิธีเปิดเวทีสัมมนา เรื่อง"การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน"
-
ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พลังงานจังหวัด/076-460727
5 มี.ค. 61
13:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้่งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
5 มี.ค. 61
19:00
ร่วมเป็นเกียรติเลี้ยงสังสรรค์ วันสถาปนา สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
-
ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา กิตติ ปักษ์ใต้ทูเดย์
6 มี.ค. 61
08:30
ประธานเปิดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ"
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมาย
โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
6 มี.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมือง
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สถ.076481435
7 มี.ค. 61
08:00
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ)
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ บริเวณลานหน้าร้านที่นี่พังงา (หลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เยื้องปั้ม ปตท.ราชพฤกษ์) สนง.พาณิชย์จังหวัด 076 481743
7 มี.ค. 61
12:00
เป็นประธานงานฌาปณกิจศพ
นายสมชาย กิตติสุภานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ชก. สนง.ประกันสังคม จ.พังงา ซึ่งถึงแก่กรรม
ณ เมรุวัดประภาสประจิมเขต สนง.ประกันสังคมฯ 076 412208
7 มี.ค. 61
09:00
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 70 และบรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
8 มี.ค. 61
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดม ระวิวรรณ
บิดาของนางนวลน้อย ศรีฟ้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวพิลาศลักษณ์ ระวิวรรณ พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา
ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการฯ 0-7648-1522
8 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
ผวจ.พังงา มอบ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ. 076 412179
9 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
ผวจ.พังงา มอบ (ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้)
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศธ. 09-0919-9780
9 มี.ค. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
ผวจ.พังงา มอบ
ณ วัดบางเสียด ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สนง.พระพุทธ 076 413910
9 มี.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
รอง ผวจ.พังงา (1) ลงนัดเข้าร่วม
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
12 มี.ค. 61
08:30
ร่วมประชุมเพื่อเสนอและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912
13 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2561
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สนง.ศธ. 09-0919-9780
13 มี.ค. 61
09:00
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเมือง
พิจารณาการใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในอาคารศูนย์ราชการ
ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการฯ 0-7648-1522
14 มี.ค. 61
09:00
ร่วมประชุมและให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง) และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชก
-
ห้องรับรองห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัดพังงา / 076-481424,076-481422
15 มี.ค. 61
13:30
ร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธการจังหวัดพังงา / 076-410280
15 มี.ค. 61
10:00
เข้ารับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้ง 6 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confercnce)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 076 481426
15 มี.ค. 61
09:30
ประธานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อ.เกาะยาว
-
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สนง.โยธาฯ/076-460625
15 มี.ค. 61
11:00
ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ
-
ณ สนง.โยธาธิการฯ สนง.โยธาฯ/076-460625
15 มี.ค. 61
08:30
ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
-
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอทับปุด สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
16 มี.ค. 61
14:00
ประชุมปรึกษาหารือติดตามความก้าวหน้าโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ 0-7645-0912
16 มี.ค. 61
09:30
ประธานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือโล๊ะจาก อ.เกาะยาว
-
- ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สนง.โยธาฯ/076-460625
16 มี.ค. 61
11:00
ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการฯ
-
ณ สนง.โยธาธิการฯ สนง.โยธาฯ/076-460625
19 มี.ค. 61
18:00
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
-
ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 076 460503
21 มี.ค. 61
11:00
ประธานการประชุมหารือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือโล๊ะจาก ม.3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาฯ/076-460625
21 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 076-599331
21 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/61
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ 076-599331
21 มี.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 076 481426
21 มี.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/076-412338
21 มี.ค. 61
10:30
ประธานการตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหรา บ้านบางบ้า ม.6 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา
-
บ้านบางบ้า ม.6 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา สนง.โยธาฯ/076-460625
22 มี.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
ผวจ.มอบหมาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ. 076 412179
22 มี.ค. 61
09:45
ร่วมโครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา
-
ณ บึงคุรอด หมู่ที่ 5 ต.บางวัน อ.คุระบุรี ปค.481455
26 มี.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 - 2564
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา/076-413968
26 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า/วันข้าราชการพลเรือน และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการฯ 0-7648-1522
26 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
ผวจ.พังงา มอบ
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด / 076-412338
27 มี.ค. 61
10:00
ประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดพังงา
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596
27 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
ผวจ.พังงา มอบหมาย
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596
29 มี.ค. 61
18:00
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
-
ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 076 460503
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 61
18:00
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา ประจำปี 2561
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
2 มี.ค. 61
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา /076-410281
2 มี.ค. 61
09:00
เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ /076-599331
4 มี.ค. 61
09:09
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
-
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กลุ่มอำนวยการ สนจ.พังงา
5 มี.ค. 61
13:30
หัวหน้าคณะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอให้ตรวจสอบบริษัททัวร์และรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง
-
วัดสุวรรณคูหา(วัดถ้ำ) และท่าเรือสุระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนจ.(ศดธ.)/076-481426
5 มี.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสานความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/ 076-481033
6 มี.ค. 61
14:00
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลือนฯ ระดับตำบล ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล (Vedio Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2 ที่ทำการปกครองจังหวัด (ปกครอง) /โทร 076-481430
6 มี.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนการคัดค้านขัดขวางการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
-
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.(ศดธ.)/076-481426
7 มี.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีราษฎรขอความเป็นธรรมเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน
-
ห้องประชุม อบต.นบปริง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
7 มี.ค. 61
08:30
ประธานกล่าวเปิดโครงการและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สอจ.พังงา/0-76411980
7 มี.ค. 61
11:00
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
-
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) /076-481455
7 มี.ค. 61
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 8
-
บริเวณลานหน้าร้านที่นี่พังงา (หลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เยื้องปั๊ม ปตท.ราชพฤกษ์) อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา /โทร 076-481741
8 มี.ค. 61
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของข้าราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา (ท่าน ผวจ.เป็นเจ้าภาพฯ)
-
ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) /076-481426
8 มี.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
-
หอประชุมชัั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา /076-4412077 ต่อ 115
9 มี.ค. 61
14:00
ประธานพิธีฌาปนกิจศพนักท่องเที่ยวจีน (Miss Wang Qi)
-
วัดนิคมสโมสร (วัดบางคลี) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ /076-450912
12 มี.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ฯ และคณะ จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) /076-481422
12 มี.ค. 61
16:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
-
ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481461
12 มี.ค. 61
11:00
ประธานในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพังงา
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
13 มี.ค. 61
16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม (คอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ศธจ.พังงา
13 มี.ค. 61
09:30
ประธานเข้าร่วมการถ่ายทำและให้สัมภาษณ์รายการถนนปลอดภัย ช่อง ๗ (ถนนปลอดภัย ต้นแบบหรือการสอบสวนอุบัติเหตุ)
-
บริเวณโค้งบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)/076-460607
14 มี.ค. 61
09:00
เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง) และคณะฯ เดินทางมาตรว
การแต่งกาย-ชุดกากีคอพับแขนยาว
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) /076-481426
15 มี.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
16 มี.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา /076-481430
16 มี.ค. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติงานประจำปี ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา
-
บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา ชมรมชาวนครศรีฯ /089-7248626
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
00:00
เวรผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุเกิดในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการฯ
-
- สนจ.อำนวยการ/076-481522
18 มี.ค. 61
08:30
เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
การแต่งกาย-ชุดกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
20 มี.ค. 61
07:30
เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและเข้ารับการอบรมฯ
-
ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4 กอ.รมน.จว.พง./076-481425
21 มี.ค. 61
09:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)/ 076-481033
22 มี.ค. 61
09:00
ประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา และความสามารถนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดพังงา
-
สระว่ายน้ำกระโสม สุระกุล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา /076-410280
22 มี.ค. 61
00:00
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนมีนาคม 2561)
-
โรงเรียนบ้านคุรอด หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
23 มี.ค. 61
11:00
ประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
-
ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481461
28 มี.ค. 61
10:00
เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินบริเวณเขาหน้ายักษ์ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม) /076-481455
29 มี.ค. 61
08:30
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481426
29 มี.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (งานยุทธศาสตร์) /076-411328
29 มี.ค. 61
15:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) ประจำเดือนมีนาคม 2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พังงา /076-481421
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 61
17:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ณ บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง/571767
1 มี.ค. 61
06:30
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง -
2 มี.ค. 61
09:00
- ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา/599331
2 มี.ค. 61
14:00
- ร่วมประชุมการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
5 มี.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
5 มี.ค. 61
10:00
- ประธานประชุมโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวและกีฬา/0814292293
6 มี.ค. 61
10:00
- ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
6 มี.ค. 61
14:00
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
6 มี.ค. 61
08:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
7 มี.ค. 61
08:30
- ร่วมพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/076-411980
7 มี.ค. 61
09:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
8 มี.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมรับการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
8 มี.ค. 61
14:00
- ร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรม "กินแหลก แหวกทะเล หาดนางทอง เขาหลัก จ.พังงา"
-
บริเวณหาดนางทอง เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ททท.สำนักงานพังงา/413400-1
9 มี.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
10 มี.ค. 61
09:30
- ประธานพิธีเปิดรีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย
-
ณ รีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย กำนันตำบลนาเตย 062-2428479
12 มี.ค. 61
13:30
- ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/412142
12 มี.ค. 61
16:00
- ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
-
ณ ฐานทัพเรือพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
13 มี.ค. 61
09:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
13 มี.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
14 มี.ค. 61
09:00
- ร่วมประชุมและให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรั้ง และระนอง)
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
15 มี.ค. 61
12:30
- ประธานกล่าวต้อนรับคณะนักวิชาการฯ ในกิจกรรมการลงนามความร่วยมมือทางวิชาการสู่วิสัยทัศน์พังงาแห่งความสุข
-
ห้องประชุมกระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา/481468
15 มี.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
15 มี.ค. 61
09:30
- ประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
15 มี.ค. 61
10:00
- ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
16 มี.ค. 61
10:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตาม มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/481471 ต่อ 105
16 มี.ค. 61
18:00
- ร่วมงานประจำปี ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา
-
บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ชมรมชาวนครศรีธรรมราช/089-72478626
18 มี.ค. 61
08:30
- ร่วมในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ สวมหมวก
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
19 มี.ค. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
22 ม.ค. 61 - 11 เม.ย. 61
00:00
อบรมนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย