วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มีนาคม 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 62
17:30
ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
บริเวณชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง 076-471767
2 มี.ค. 62
09:00
ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 076-499331-4
4 มี.ค. 62
09:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ "รุ่นที่ 1/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
-
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
5 มี.ค. 62
11:00
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration :IOM)
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 084-3133155 คุณอลีนา
13 มี.ค. 62
10:00
คณะผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์พังงาขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือในการจัดประกวดมิสแกรนด์จังหวัดพังงา
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กองประกวดมิสแกรนด์จังหวัดพังงา 089-8704840 คุณอำไพ , 082658035 คุณทวีป
13 มี.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
14 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมหารือเตรียมการดำเนินโครงการจัดทำประติมากรรมอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศาลกลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ / 076-481422
15 มี.ค. 62
11:00
ประธานในโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
-
วัดปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา บก.อส.จ.พง./076-481430
15 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
15 มี.ค. 62
09:00
ประธานในประชุมโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต / 076-523094-7 ต่อ 7410
17 มี.ค. 62
05:30
ประธานเปิดงานหมอชวนอนามัยชวนวิ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
-
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.สสจ. 076-481721 ต่อ 1502
18 มี.ค. 62
07:50
ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงาพังงา (หลังเก่า) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
18 มี.ค. 62
11:00
ประธานเปิดการอบรมโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชนต้นแบบ "โขน " จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมไอดิน บูติค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596-5
18 มี.ค. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
-
บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด 5/5 ถนนเพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา 076-414208-10
19 มี.ค. 62
10:30
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเข้าพบเพื่อหารือการนำผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422 , 089-7260200 อาจารย์ดาว
19 มี.ค. 62
08:30
บันทึกเทปรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
19 มี.ค. 62
10:00
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงาขออนุญาติเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา 076-481468
20 มี.ค. 62
14:00
เข้ารับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน
-
โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร 601 สนามเสือป่า สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
21 มี.ค. 62
09:00
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
-
ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านทรายขาว ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481725 ต่อ 303
21 มี.ค. 62
15:30
ประธานในพิธีปล่อยขบวนพาเหรด โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัมนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรม : การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
-
ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จงพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912
21 มี.ค. 62
14:00
คุณวิลาวัลย์​ เธียรสุคนธ์​ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 ขอเข้าพบผวจ.เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือแนวทาง การจัดทำโครงการงบประมาณปี 63
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
22 มี.ค. 62
09:00
ประธานการประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
22 มี.ค. 62
11:00
ประธานพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ฐานทัพเรืองพังงา ต.ลำแกน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
22 มี.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
26 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ภ.จว.พังงา 076-411328
26 มี.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
27 มี.ค. 62
09:10
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
27 มี.ค. 62
10:30
ประธานเปิดในพิธีเปิดการจัดงานเนื่องใน "วัน อปพร." พร้อมมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่นประจำปี 2562
-
สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ. / 076-460607
28 มี.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
28 มี.ค. 62
14:30
ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 25
-
วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา / 076-413910
29 มี.ค. 62
13:09
ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา
-*
หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โรงเรียนสตรีพังงา 076-412052
29 มี.ค. 62
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562
-
โรงแรม ปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.พมจ. 076-412179
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 62
09:30
ประธานพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา 076 143337
1 มี.ค. 62
17:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อ.ท้ายเหมือง 076 571767
2 มี.ค. 62
08:30
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
-
ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาผีมือแรงงานพังงา 076 599331
2 มี.ค. 62
18:30
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองพังงา โครงการ Check - in
-
ณ บริวเณสี่แยกธนารักษ์จังหวัดพังงา ถนนบริรักษ์บำรุง - โรงเรือ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 0-7641-3400
4 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมพิจารณาการขอใช้สนามศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
-
ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
4 มี.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980
4 มี.ค. 62
08:30
ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ"
รุ่น 1/61 "เป้นเบ้า เป็นแม่พิพม์"
ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
6 มี.ค. 62
08:30
ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายผู้ต้องราชทัณฑฺ์
-
ณ เรือนจำจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดพังงา
6 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน)
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สถ. 076 481435
11 มี.ค. 62
10:00
ประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทางฯ
-
ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.พช. 076481458
11 มี.ค. 62
09:00
ประธานเปิดงานโครงการ "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ส่งเสริมความสามัคคี ่ความเป็นระเบียบวินัย
-
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
11 มี.ค. 62
11:00
พิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปี 62
-
ณ ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
11 มี.ค. 62
13:30
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการปางช้างและควาญช้างเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกพังงา
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา 076412080
12 มี.ค. 62
09:00
ผู้่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางอุมาพร พิมลบุตร) ขอเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
12 มี.ค. 62
10:00
ประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
-
ณ โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัล บีชรีสอร์ท แอนด์สปา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพั
12 มี.ค. 62
14:00
ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ
-
ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออนเดอะแซนด์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 0-7641-1980
13 มี.ค. 62
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
-
ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.กตต.
13 มี.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ. สนง.สถ.0896540375
14 มี.ค. 62
10:00
ประธานตรวจรับงานจ้างโครงการท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา , สถานที่ :
-
ณ ท่่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
14 มี.ค. 62
15:00
ประธานตรวจการจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา , สถานที่ : , สถานที่ :
-
ณ เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
15 มี.ค. 62
13:00
ร่วมการตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2562 (/c - MEX) ในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย
-
ณ ห้องประชุมนวนครินทร์ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย ชุดข้าราชการ/หมวกหม้อตาล
16 มี.ค. 62
17:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้่้ที่ของภาค
-
ณ ห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น G บริเวณ Grand Hall กทม. สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076481743
18 มี.ค. 62
13:30
ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562
-
ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี กทม. สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076 411780 ต่อ 112
19 มี.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
20 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2 สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
20 มี.ค. 62
14:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเทศบาลตะกั่วป่าและปลัดฯ
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.สถ.0896540375
21 มี.ค. 62
08:30
พ.อ.วินัย จันทร์ละเอียด รอง ผอ.นผ.กอ.รมน.ภาค 4 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
21 มี.ค. 62
11:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
-
ณ ท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
21 มี.ค. 62
15:00
ร่วมพิธีปล่อยขบวนพาเหรด โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัมนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรม : การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
22 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 3/2562
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) สนง.สถ.0896540375 ผวจ.มอบหมาย
26 มี.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจกพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/62
และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
ณ ห้องประชุมตะโกรา 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน(อาคาร 35 ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
29 มี.ค. 62
13:00
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
-
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา ร.ร.สตรีพังงา 076412052
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 62
13:00
ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (กลุ่มวิชาการโยธาธิการ)/076 460625 ต่อ 104
1 มี.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 พมจ.พังงา/076 412179
1 มี.ค. 62
17:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง)/076 571767
2 มี.ค. 62
08:40
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการช่างไทย"
-
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (งานบริหารทั่วไป)/076 599331
4 มี.ค. 62
08:30
ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
-
ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
4 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/076 481033
4 มี.ค. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายป้องกันและปฏิบ้ติการ)/076 460607
4 มี.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (กบร.จังหวัดพังงา)
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม) /076-481455
5 มี.ค. 62
13:00
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจกรรมการฝึกระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายป้องกันและปฏิบ้ติการ)/076 460607
6 มี.ค. 62
08:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์
-
เรือนจำจังหวัดพังงาแห่งเดิม เรือนจำจังหวัดพังงา /076-481524
6 มี.ค. 62
15:30
ประธานในพิธีปิดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
-
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายป้องกันและปฏิบ้ติการ)/076 460607
7 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076 450912
8 มี.ค. 62
09:00
ประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาพื้นที่พิบัติภัยสึนามิในตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
-
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ม.ราชภัฏภูเก็ต/076 211959 ต่อ 1400
11 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา/076 412 179
13 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/076 481033
13 มี.ค. 62
09:30
ร่วมตรวจสถานที่และประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
-
พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
14 มี.ค. 62
09:00
ประธานอนุกรรมการเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ต่อใบอนุญาตดูดทราย
-
พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา /076-481471 ต่อ 105
14 มี.ค. 62
18:00
ปรึกษาหารือการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงามของจังหวัดพังงา "มิสแกรนด์พังงา"
-
โรงแรมแสงสวรรค์ พาเลซ เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
15 มี.ค. 62
17:00
ร่วมเสวนาสาธารณะ “อนาคตพังงาสู่วิสัยทัศน์และแนวนโยบายพรรคการเมืองเพื่อคนพังงา”
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผวจ.มอบหมาย
18 มี.ค. 62
07:50
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076 481435
18 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จ.พังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)
18 มี.ค. 62
09:00
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ของ บกปภ.ช.การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
19 มี.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างฯ จ.พังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ที่ดิน จ.พังงา/076-481-471 ต่อ 105
20 มี.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
20 มี.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.พมจ.พังงา /076-412179
21 มี.ค. 62
15:15
ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียน พินิจ จิตอาสา
-
The Adventure Club อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สถานพินิจฯ/076 460624
22 มี.ค. 62
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
22 มี.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานอำนวยการ/076481424
25 มี.ค. 62
09:30
ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผน ปภ.ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
26 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝ่ายแผนงานและประเมินผล/076 9331-4
28 มี.ค. 62
14:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
-
วัดคงคาภิมุข ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 มี.ค. 62
17:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯชายทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง ที่ทำการปกครองอำเภอ ท้ายเหมือง
4 มี.ค. 62
08:00
ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
-
อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา(กลุ่มงานปกครอง)
5 มี.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA
--
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศอ.ปส.พง.
5 มี.ค. 62
11:00
ร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นในจังหวัดพังงา.
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด/กลุ่มงานอำนวยการ
13 มี.ค. 62
09:30
ร่วมตรวจสถานที่และประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
-
สถานบริการในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน 5 แห่ง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
13 มี.ค. 62
10:00
ประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติ (Drill) ตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ( ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล) สนง.ปภ. 076-460607
13 มี.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงาน ทสจ. 076-481033
14 มี.ค. 62
09:00
ตรวจสอบสถานที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย
-
พื้นที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 4 แห่ง สนง.ที่ดิน
15 มี.ค. 62
11:00
ร่วมโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์
-
วัดปากคลอง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง บก.อส.จ.พง. 076-481430
15 มี.ค. 62
09:00
ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต
19 มี.ค. 62
10:00
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชน ปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จั้งหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัด 076-481471ต่อ105
19 มี.ค. 62
13:00
แผนการตรวจติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี 2562 (รอบที่ 2)
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
20 มี.ค. 62
10:00
ตรวจสอบผลงานการเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ราย
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ชั้น 3 อาคารศาลากลาง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481-435
20 มี.ค. 62
13:30
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
22 มี.ค. 62
00:00
ร่วมพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
ณ ฐานทัพเรือพังงา ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร ศอ.ปส.พง.
25 มี.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.พง.
26 มี.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.พง.
26 มี.ค. 62
13:30
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธี
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076481-424
28 มี.ค. 62
09:00
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076481-424