วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 61
09:00
ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
อาคารศาลาเข้าช้าง ต. ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา / 076-412142
2 พ.ค. 61
09:30
ประธานประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสด รายการ "นารีกระจ่าง"
-
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.อำนวยการ /076-481424
3 พ.ค. 61
15:00
ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
3 พ.ค. 61
19:00
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
-
โรงแรม The Leaf on The Sands by Katathani อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา / 076-450912
4 พ.ค. 61
19:00
ร่วมต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารกับคณะชมรมปอร์เช่แห่งประเทศไทย
-
โรงแรมหาดสน รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา / 076-413-400-2
6 พ.ค. 61
19:00
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดงานประกวดมิสแกนด์พังงารอบตัดสิน
-
ลานบริเวณตลาด Buil โรงแรม Khao Laguna Resort ผู้ประสานงาน 088-7656299
7 พ.ค. 61
10:00
ประธานกิจกรรมทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
วัดอินทภูมิ ต.ท่านา อ.กะปง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 08 1004 5554
7 พ.ค. 61
13:30
ประธานประชุมโครงการสำรวจเส้นทางสายไหมทางทะเลตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
-
ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
8 พ.ค. 61
07:00
ประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา / 076-481474
8 พ.ค. 61
09:22
ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกอุโบสถ
-
วัดปากวีป อ.ตะกั่วป่า อ.เสถียร /093-7533917
8 พ.ค. 61
16:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
-
ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ศอ.ปส.จ.พง. / 076-481461
9 พ.ค. 61
10:00
ประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
ห้องประชุม โรงเรียนสตรีพังงา สสจ. (คุณสาวิตรี 08 8762 2497)
9 พ.ค. 61
13:30
กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย Mr.Craig Ferguson ขอเข้าพบหารือ
-
ห้องปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ประสานงาน กงสุลใหญ่ฯ คุณวุฒิไกร 08 1832 2116
9 พ.ค. 61
16:15
ประธานในโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา
-
มัสยิดบ้านตลิ่งชัน ม.6 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
10 พ.ค. 61
07:30
ร่วมเป็นแขกรับเชิญในการบันทึกรายการ "นารีกระจ่าง"
-
ตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า สนจ. กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
11 พ.ค. 61
10:30
เข้าเฝ้ารับเสด็จ และเข้าประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
-
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
15 พ.ค. 61
18:49
ประธานพิธีบวงสรวงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
15 พ.ค. 61
09:39
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
15 พ.ค. 61
13:30
ประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา / 076-410280
15 พ.ค. 61
20:09
ประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
15 พ.ค. 61
20:30
ร่วมชมบูธงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 (หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง)
-
บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด(ศคบ.) /076481421
16 พ.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำรายการ " คิดส์คลับวันหยุด"
-
ห้องประชุมห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการจังหวัดพังงา /076-481424
17 พ.ค. 61
10:00
ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 จังหวัดพังงา
-
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ท้ายเหมือง ม.5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา / 076-481467
18 พ.ค. 61
11:00
ประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
-
ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ศอ.ปส.จ.พง. / 076-481461
18 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 4 /2561
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.พช.จ.พง. / 076-481458
18 พ.ค. 61
15:00
ร่วมตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
ท่าเรืออุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
20 พ.ค. 61
15:00
ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ แม่ชีย่อง ทวีทรัพย์ มารดาของ นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
-
เมรุวัดนิโครธคุณากร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา นายกิตติ ทวีทรัพย์ / 089-9690036
21 พ.ค. 61
08:30
หน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดพังงาเพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 0764814525
21 พ.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง./0847573395
21 พ.ค. 61
11:30
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนนาฏศิลป์
-
ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา / 076-410280
22 พ.ค. 61
08:00
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม
-
โรงเรียนบ้านนอกนา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ / 076-481422
22 พ.ค. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
สำนักสงฆ์บ้านนอกนา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา / 076-413910
23 พ.ค. 61
08:30
พล.ต.จิรฐิต ธีรกุล รอง ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
-
ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. / 076-481425
23 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2561
-
ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. / 076-481425
24 พ.ค. 61
09:30
ประธานออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา ม. 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
24 พ.ค. 61
09:30
ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11/2561
-
ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา ม. 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา สนง.สสจ.พง. / 076481724
24 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พง. / 076-481721
25 พ.ค. 61
09:00
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561)
-
ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานยุทธศษสตร์ฯ / 076-481422
25 พ.ค. 61
13:15
ร่วมพิธีรับพระราชทานป้ายกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
-
อาคารกองกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา /076-481455
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
2 พ.ค. 61
13:00
ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1
-
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
3 พ.ค. 61
09:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค : ภาคใต้
-
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
4 พ.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
6 พ.ค. 61
19:00
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับประธานเปิดงานประกวดมีสแกรนด์พังงา 2018
ผวจ.พังงามอบ กล่าวต้อนรับ
ณ ตลาด Build Market บางเนียง เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กองประกวด โทร.0887656299
7 พ.ค. 61
13:30
ร่วมโครงการสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนง.วัฒนธรรม
7 พ.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตะก่วป่า
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
8 พ.ค. 61
13:00
ร่วมสำรวจตรวจสอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้สำหรับศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)ในศูนย์ราชการ
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มอำนวยการ
8 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุม การจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังง่
8 พ.ค. 61
09:00
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (เขต 7) (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขอเข้าพบ รอง ผวจ.เพื่อหารือข้อราชการ
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7648-1437
8 พ.ค. 61
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ณ ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา กระทรวงการคลัง 076481474
9 พ.ค. 61
13:30
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต
-
ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มอำนวยการ
9 พ.ค. 61
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7648-1437
9 พ.ค. 61
09:30
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสู่สถานศึกษา
และบรรยายพิเศษ
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.พังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (0-7648-1529)
10 พ.ค. 61
09:30
ประธานโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ปี 2561
-
ณ วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ปค.481455
10 พ.ค. 61
09:45
ประธานตรวจเยี่ยมแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา
-
ณ วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
11 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ รมว.สาธารณสุข
พิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
ณ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481725 ต่อ 303
11 พ.ค. 61
13:00
กล่าวรายงานการซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติจังหวัดพังงา
้-
ณ โรงแรม ลาฟลอรา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 081 9796280
15 พ.ค. 61
09:00
ประธานคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา 0-7641-4208
15 พ.ค. 61
09:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุมเกาะกลาง 1 โรงแรมกระบี่ ฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
15 พ.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
-
ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 0-7641-0280
15 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการกำหนดกรอบ/ขอบเขตของงานว่าจ้างที่ปรึกษา
"โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังเมืองแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าตะก่ั่วป่า
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ทสจ. 0-7648-1033
15 พ.ค. 61
18:00
ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
15 พ.ค. 61
20:00
่ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
15 พ.ค. 61
20:30
ร่วมชมบูธงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2561 (หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง)
-
ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.) 0-7648-1421
16 พ.ค. 61
10:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา 076412080
16 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานร่วมพิจารณาคุณสมบัติได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการหอการค้างจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076481743
16 พ.ค. 61
15:00
ประธานเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตส์พังงา"
-
ณ สวนน้ำ Dino Sea World Park ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
17 พ.ค. 61
09:30
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ผวจ.พังงา มอบ
ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนส์ เบย์ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ สนจ.กลุ่มยุทธฯ
18 พ.ค. 61
09:00
ประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายตลาดเกษตรกรจังหวัดพังงา
-
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076 481467
18 พ.ค. 61
11:00
ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิตจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076 481467
18 พ.ค. 61
13:00
ประธานพิธีเปิดการอบรม และกล่าวถวายการต้อนรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
โครงการฝึกอบรบพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 8 คณะสงฆ์ภาค 17
ณ วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางข่าว อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
18 พ.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน
สถานบำบัด และจัดกิจกรรมห้องทรงงานศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
19 พ.ค. 61
09:00
วิทยากรในการเสวนา การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
20 พ.ค. 61
09:30
ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธนิตย์ เอนกวิทย์) เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.ตะก่ั่วป่า)
พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า กระทรวงเกษตรฯ
21 พ.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมประชุมหารือ เรื่อง ค่าสาธารณูปโภค
เกิดจาการทดสอบระบบและความบกพร่องที่ตรวจพบร่วมกับผู้รับจ้าง
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
21 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาใช้วัสดุในการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
ณ ห้องประชุมสนง.โยธาธิการ ฯ สนง.โยธาธิการฯ 076460625
21 พ.ค. 61
15:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
22 พ.ค. 61
07:00
ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ณ อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดพังงา (หลังใหม่) เรือนจำจังหวัดพังงา
22 พ.ค. 61
08:30
ร่วมโครงการสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทร (ตะกั่วป่า - อ่าวบ้านดอน)
ข้ามแพไปเกาะคอเขา สำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนจ.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
23 พ.ค. 61
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา
23 พ.ค. 61
08:30
คณะสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรฯ แห่งโบราณคดีเขาเวียง อ.กะปง
-
พื้นที่อำเภอกะปง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
23 พ.ค. 61
13:00
ศึกษาสำรวจบริเวณโดยรอบต้นแม่น้ำตะกั่วป่า อ.กะปง จ.พังงา และศึกษาสำรวจพิพิธภัณฑ์พระนารายณ์ ต.เหล อ.กะปง
-
พื้นที่อำเภอกะปง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
24 พ.ค. 61
08:30
สำรวจเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรตะก่ั้่่วป่า - อ่าวบ้านดอน
(
ณ บ้านท่าหัน ต.รมณีย์ เขาสก เส้นทางแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
24 พ.ค. 61
13:00
ศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
และศึกษาสำรวจแหล่งโบราณคดีควนพุนพิน ม.3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ณ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
24 พ.ค. 61
19:00
สรุป อภิปรายผลการศึกษาสำรวจพื้นที่ฯ
-
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
25 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช. 076481462
25 พ.ค. 61
08:30
สำรวจโบราณคดีแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
-
ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
25 พ.ค. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการ
การศึกษาชั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2521
ณ ห้องประชุมสนง. กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา
29 พ.ค. 61
06:30
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
-
ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
29 พ.ค. 61
19:00
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน
-
ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธีฯ สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
30 พ.ค. 61
08:30
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
30 พ.ค. 61
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม และผู้รับจ้าง
-โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองเหล และบ้านเล็ตตอก ม.2,3 อ.กะปง -โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งคลองพังงา บ้านบางท้อน ม.7 ต.นบปรุง อ.เมืองพังงา -โครงการก่อสร้างท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ สนง.โยธาธิการฯ 076460625
30 พ.ค. 61
16:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม และผู้รับจ้าง
- โครงการป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเลอันดามัน (วัดท่าไทร) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง - โครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอร์รี่ ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ สนง.โยธาธิการฯ 076460625
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 61
09:30
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 จ.พังงา
-
โรงแรม 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด (ปกครอง) /โทร 076-481430
2 พ.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 พ.ค. 61
15:00
ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
3 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ภ.จว.พังงา / 076-412075
4 พ.ค. 61
11:00
ประธานการประชุมโครงการประชารัฐร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
-
ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา เรือนจำจังหวัดพังงา /076-481524
7 พ.ค. 61
09:00
ประธานคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-ช่วงเช้า 09.00 น.ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ช่วงบ่าย 13.30 น.ประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี
สถานที่ก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพานท่าเทียบเรือ 4 แห่ง ในพื้นที่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.เจ้าท่าฯ พังงา /076-460639 มานิตย์
8 พ.ค. 61
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12
-
ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา /076-481475
9 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)/ 076-481033
9 พ.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561
-
โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา /076-481466
9 พ.ค. 61
15:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
-
สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
10 พ.ค. 61
09:30
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561)
-
วัดคีรีวงศ์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
11 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network" และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
-
ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481725 ต่อ 303
11 พ.ค. 61
09:00
พบปะคณะกรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ภาคใต้
-
้ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สสจ.พังงา /076-481421
15 พ.ค. 61
15:00
ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
15 พ.ค. 61
10:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม
-
ชายหาดหน้าโรงแรมลาฟลอร่าเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)/ 076-481033 ต่อ 601-2
16 พ.ค. 61
14:00
ร่วมประชุมหารือเตรียมการถ่ายทำรายการ "คิดส์คลับวันหยุด"
-
ห้องรับรอง(ชั้น 2)จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
16 พ.ค. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2561 พร้อมมอบแว่นตาผู้สูงวัยเป็นตัวอย่าง จำนวน 10 คน
-
ศาลาอเนกประสงค์วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จ.พังงา
17 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดพังงา"
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
17 พ.ค. 61
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดาของ พมจ.พังงา (ท่าน ผวจ.เป็นเจ้าภาพฯ)
-
บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ต.มะรุ่ย อ.ทัปปุด จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
18 พ.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
-
ห้องประชุมชั้น2 สนง.คุมประพฤติ จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา /076-481820
19 พ.ค. 61
09:00
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2561
-
ณ พระอนุสาวรีย์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
21 พ.ค. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา/076-481-471
22 พ.ค. 61
09:30
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
-
สถานบริการ 4 แห่ง ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
22 พ.ค. 61
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา /076-481819
22 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/0-7648-1456
22 พ.ค. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านในหงบ บ้านตากแดด องเมืองฯ จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481484
23 พ.ค. 61
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
23 พ.ค. 61
15:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา) ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481484
23 พ.ค. 61
09:30
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
-
ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหมืองหินบำรุง 44(หล่อยูง) คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 9 ตงหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
23 พ.ค. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
มัสยิดดาริสซาฮาด๊ะ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481484
24 พ.ค. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
มัสยิดบ้านบางกรักนอก ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481484
24 พ.ค. 61
09:00
เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-481456
24 พ.ค. 61
14:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ครั้งที่ 2
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สสจ.พังงา /076-481724
25 พ.ค. 61
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ(ผลงาน)สำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)กรณีให้ได้รับเงินเดือน(พ.ต.ก.)ครั้งแรก
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
25 พ.ค. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ทสจ.พังงา (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)/ 076-481033
25 พ.ค. 61
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 ทสจ.พังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/ 076-481033
30 พ.ค. 61
13:30
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (งานยุทธศาสตร์) /076-411328
30 พ.ค. 61
15:30
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ศอ.ปส.จ.พังงา /076-481421
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
2 พ.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสดรายการ "นารีกระจ่าง"
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
2 พ.ค. 61
13:30
- ประธานประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องประชุมสนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
3 พ.ค. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา/076-460649
3 พ.ค. 61
15:00
- ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
3 พ.ค. 61
17:30
- ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
-
โรงแรม The Leaf on The Sands by Katathani อ.ตะกั่วป่า สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พง./0 7645 0912-3
4 พ.ค. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 พ.ค. 61
13:30
- ประธานในพิธีปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจทูบีนับเบอร์วัน
-
โรงแรมแคนทารี่บีช วิลล่า แอนด์ สวีท เขาหลัก ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบางมรา-ต่อตั้ง/0929463005
8 พ.ค. 61
16:00
- ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
-
ห้องสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
8 พ.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
8 พ.ค. 61
09:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
8 พ.ค. 61
07:00
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา/481474
9 พ.ค. 61
15:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.จังหวัด/บริหารทรัพยากรบุคคล/481437
9 พ.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัด/481721
10 พ.ค. 61
09:00
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) ม.3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด ปค.จังหวัด/076-481455
11 พ.ค. 61
13:30
- ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการชุมชนบ้านน้ำใส
-
ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
11 พ.ค. 61
09:30
- ประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี
-
วัดประชุมโยธี ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา่/460623
15 พ.ค. 61
09:00
- ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สำนักปลัด อบจ./076-481484
15 พ.ค. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมสนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/410280
15 พ.ค. 61
15:00
- ร่วมประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
15 พ.ค. 61
20:00
- ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สำนักปลัด อบจ./076-481484
15 พ.ค. 61
18:00
- ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สำนักปลัด อบจ./076-481484
16 พ.ค. 61
15:00
- ร่วมการแถลงข่าว "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สโตล์พังงา"
-
สวนน้ำ Dino Sea World Prak ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
16 พ.ค. 61
10:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด
-
ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา/412080 ต่อ 15
17 พ.ค. 61
10:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
18 พ.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 สนง.คุมประพฤติจังหวัดพังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา/481820
18 พ.ค. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/481471 ต่อ 105
21 พ.ค. 61
09:00
ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสั่งคมที่เป็นธรรม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา/076-481471 ต่อ 105
21 พ.ค. 61
15:30
- รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/076-413181
22 พ.ค. 61
07:00
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
อาคารเอนกประสงค์เรือนจำจังหวัดพังงา (หลังใหม่) สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา/481820
22 พ.ค. 61
09:30
- ร่วมตรวจสถานที่และประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่อายุใบอนุญาต
-
สถานบริการในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง ปค.จังหวัด/076-481455
23 พ.ค. 61
15:30
- ร่วมประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา อบจ./076-481484
24 พ.ค. 61
09:00
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา ม.2 ต.ท่านา อำเภอกะปง ปค.จังหวัด/076-481455
25 พ.ค. 61
09:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.จ.พง./0-7648-1033 ต่อ 601
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 61
00:00
-ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
2 พ.ค. 61
09:30
ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสด รายการ "นารีกระจ่าง"
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ก.อก./076-481424
2 พ.ค. 61
13:00
ร่วมประชุมเตรียมคามพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีพังงา
-
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา จ.พังงา สำนักงานสาธารณสุขจ.พังงา/076-481721
3 พ.ค. 61
09:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภูมิภาค : ภาคใต้
-
ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
4 พ.ค. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
-- -
7 พ.ค. 61
10:00
ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตะกั่วป่า
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
7 พ.ค. 61
13:30
ร่วมตรวจสอบสถานที่และประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำสำนักงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076/460639
8 พ.ค. 61
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)
-
ณ ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.คลัง จ.พังงา/076-481475
8 พ.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ปั่นตามอำเภอใจ เก๋ไก๋สไตล์พังงา"
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
8 พ.ค. 61
13:00
ร่วมสำรวจตรวจสอบสิ่งของจำเป็นต้องใช้สำหรับศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)ในศูนย์ราชการ
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
9 พ.ค. 61
09:30
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1
-
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา จ.พังงา สำนักงานสาธารณสุขจ.พังงา/076-481721
9 พ.ค. 61
15:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-7648-1437
9 พ.ค. 61
13:30
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต
-
ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
10 พ.ค. 61
09:30
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2561)
-
วัดคีรีวงศ์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
11 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์เขาหลัก "And a man Hub Medical Network" และซ้อมแผนบูรณาการเตรียมรับภัยพิบัติ จังหวัดพังงา
-
ณ ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ.พังงา/076-481725
15 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา
-
ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงา สป.อบจ./076-4811484
15 พ.ค. 61
18:00
- ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา ในพิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สำนักปลัด อบจ./076-481484
15 พ.ค. 61
20:00
- ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา สำนักปลัด อบจ./076-481484
16 พ.ค. 61
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2561
-
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จ.พังงา/076-453649
16 พ.ค. 61
14:00
ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำรายการ " คิดส์คลับวันหยุด"
-
ห้องประชุมห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการจังหวัดพังงา /076-481424
17 พ.ค. 61 - 18 พ.ค. 61
08:30
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้อง
-
ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
21 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61
08:00
ร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้างานจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/0-2225-5520
28 พ.ค. 61
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่3/2561
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พช./076-481458