วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 62
15:00
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชมการสวนสนาม การแสดงกิจกรรม และการแปรอักษรบนอัฒจันทร์ ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
- เครื่องแบบลูกเสือ
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สนง.ลูกเสือจังหวัดพังงา 090-9199780
2 ก.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
2 ก.ค. 62
11:00
ประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-
ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
2 ก.ค. 62
13:00
บรรยายเรื่อง"เรียนรามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" และให้โอวาทแก่นักศึกษา
-
อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงา 076-428419
3 ก.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
3 ก.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (Protectecd Area Committee : PAC) ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ทสจ. 076-481033 ต่อ 601,602
4 ก.ค. 62
08:30
ประธานและตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
- เสื้อ พอ.สว.
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481725 ต่อ 303
4 ก.ค. 62
10:00
ประธานและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
-
หลาดลองแล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต/088-4434139
5 ก.ค. 62
09:00
ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.พช. 076-481459
5 ก.ค. 62
11:00
ประธานเปิดโครงการปฎิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน อบรมสัมมนาพัมนาสัมพันธ์ (ตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.ประจำปีงบประมาณ 2562
-
ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จงพังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. 076-481425
5 ก.ค. 62
08:30
พบปะพูดคุยและมอบนโยบายกับเด็กนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา
-
หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 076-412077 ต่อ 218
7 ก.ค. 62
19:00
ประธานนิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3/2562
-
บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแฟร์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา 076-414517
8 ก.ค. 62
09:00
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแบบบูรณาการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหาร
-
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช จ.ภูเก็ต สนง.ปภ. 076-460607
8 ก.ค. 62
13:00
ร่วมพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
-
ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง.ปภ./076-460607
9 ก.ค. 62
14:30
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
- เครื่องแบบปกติขาว
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-4481456
9 ก.ค. 62
14:50
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 (ผอ.สว.จังหวัดพังงา)
- เสื้อ ผอ.สว. กางเกงสีดำ
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง. สสจ. 076-4481456
9 ก.ค. 62
10:30
คณะผู้จัดทำหนังสือ SBL บันทึกประเทศไทย บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด ขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการทำงาน
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-411388
9 ก.ค. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดและหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 076-481492
10 ก.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
10 ก.ค. 62
09:00
บันทึกเสียงคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481457
10 ก.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 076-481437
10 ก.ค. 62
10:30
ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2561
-
วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.วิทยาลัยชุมชนพังงา 076-599014
10 ก.ค. 62
13:30
ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
-
ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ. 076-481721
11 ก.ค. 62
08:30
ร่วมงานสัมมนา "Success of Waste Separation - Change for good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ " ประจำปี 2562
- เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
12 ก.ค. 62
09:00
รอง ผอ. ศปป. 4 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. 076-481524
12 ก.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.อบจ. 076-481484
12 ก.ค. 62
14:30
ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
13 ก.ค. 62
05:15
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4
-
ชายหาดปากพระ (เชิงสะพานสารสิน) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 076-391826
14 ก.ค. 62
09:00
ร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
-
HALL 4 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี สนง.สสจ. 076-481730
15 ก.ค. 62
13:00
ร่วมกิจกรรม และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
-
HALL 4 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี สนง.สสจ. 076-481730
16 ก.ค. 62
19:00
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีพันปีหลวง และพีธีเวียนเทียน เนื่องใน
- ชุดสีขาว
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-413910
17 ก.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
18 ก.ค. 62
09:00
ประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- เครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก
บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา เทศบาลเมืองพังงา 076-411780
18 ก.ค. 62
15:30
ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
18 ก.ค. 62
17:00
ประธานในการแถลงข่าว ในกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา "
-
ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481459
18 ก.ค. 62
10:00
ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
-
ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481423
19 ก.ค. 62
09:00
พบปะพูดคุยและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณะครู และเด็กนักเรียน
-
หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต 14 /076-481529 ต่อ 102
19 ก.ค. 62
10:00
บริษัทสาระดี ช่อง 5 ขอนัดสัมภาษณ์เรื่อง แนวทางการส่งเสริมทุเรียนสาลิกา จังหวัดพังงา
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076-481743
19 ก.ค. 62
10:30
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครบรอบ 43 ปี สวท.พังงา
-
สวท.พังงา สนง.สวท.พังงา 076-460660
19 ก.ค. 62
17:00
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์
-
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกระโสมสุรกุลซอคเกอร์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.สวท.พังงา 076-460660
19 ก.ค. 62
18:30
ประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชน กับ กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
-
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกระโสมสุรกุลซอคเกอร์ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง./076-481425
20 ก.ค. 62
07:30
ประธานในการ Kick Off เปิดตัวกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัติวิถีพังงา"
-
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี สนง.พช. 076-481459
20 ก.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ชุดจิตอาสา
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางครั่ง ม.3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
22 ก.ค. 62
10:30
ประธานเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่อ" สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผล การนำเสนอผลความสำเร็จโครงการฯ และการเชิดช
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/ 076-481459
22 ก.ค. 62
10:00
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ ฯ "โครงการคืนช้างร้องให้กลับสู่ไพรพฤกษ์ เขาท่ากะได อ.กะปง จังหวัดพังงา"
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 076-496451
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 62
09:30
ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผวจ.มอบหมาย
2 ก.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ก.ค. 62
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพังงา สนง.ประมงจังหวัดพังงา 076-481438
3 ก.ค. 62
11:00
ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
-
ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย
4 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา 076 414212 ผวจ.มอบหมาย
4 ก.ค. 62
09:30
ประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
-
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา 076412080 ผวจ.มอบหมาย
5 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 - ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 ผวจ.มอบหมาย
6 ก.ค. 62
11:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการท่าเทืยบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา ม.1 ต.เกาะยาว
-
ณ ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 08-1952-8098(นุ้ย)
7 ก.ค. 62
18:30
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ปี 2562
-
ณ บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแพร์ หน้าศาลากลางหลักเก่า อ.เมืองพังงา จ.พังงา สภากาเกษตรกรจังหวัดพังงา 076414517
8 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ. 076411179 ผวจ.มอบหมาย
9 ก.ค. 62
09:00
ประธานพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
-
ห้องประชุม 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พง. / 076-481725 ต่อ 303 ผวจ.มอบหมาย
9 ก.ค. 62
14:30
ร่วมบันทึกเทปราขการพิเศษถวายพระพร
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
9 ก.ค. 62
14:50
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562 (ผอ.สว.จังหวัดพังงา)
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง. สสจ. 076-4481456 การแต่งกาย เสื้อ ผอ.สว. กางเกงสีดำ
10 ก.ค. 62
08:30
ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
-
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กทม. สนง.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (สคบ.) 0-7648-1426 ผวจ.มอบหมาย
11 ก.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2562
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ. สนง.สถ.0896540375 ผวจ.มอบหมาย
11 ก.ค. 62
10:30
ประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการอนุรักษ์สืบสวนประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา อบจ. 0-7648-1492 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย เสื้อขาว/ชุดขาว
12 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตร 076 412019 ผวจ. มอบหมาย
15 ก.ค. 62
16:00
ประธานการแถลงข่าวงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าเกษตรคุณภาพ
-
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076 481648 ผวจ. มอบหมาย
16 ก.ค. 62
07:00
ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910 ผวจ.มอบหมาย
16 ก.ค. 62
18:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเวียนเทียน
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910 การแต่งกาย ชุดสีขาว หรือสุภาพ
18 ก.ค. 62
08:00
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
-
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112 การแต่งกาย ชุดปกติขาว สวมหมวก
18 ก.ค. 62
15:30
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
18 ก.ค. 62
10:00
ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
19 ก.ค. 62
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรมอบรมดำน้ำสากล
-
ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3 ผวจ.มอบ
19 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมประมงจังหวัดพังงา สนง.ประมงจังหวัดพังงา 076-481438
19 ก.ค. 62
10:30
ร่วมเป็นเกียรติและแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี สวท.พังงา
-
ณ สวท.พังงา สวท.พังงา 076 460660
19 ก.ค. 62
17:00
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์
-
ณ สนามกระโสมสุระกุลชอคเกอร์ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สวท.พังงา 076 460660
19 ก.ค. 62
11:00
ประธานการประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์สนามศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
-
ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) สนจ.อำนวยการ 076 481488
19 ก.ค. 62
11:30
ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพังงา (พ.ศ. 2561 - 2565)
-
ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสน วิลล่า อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา /076-413181 ผวจ.มอบหมาย
19 ก.ค. 62
09:30
แถลงข่าวงาน "ย้อนยุค เสน่ห์กราภูงา"
-
ณ โรงภาพยนตร์ 3 เมเจอร์ ซินีแพล็กซ์ พังงา (ห้างสรรสินค้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.พังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 0-7641-3400 ผวจ.มอบหมาย
19 ก.ค. 62
11:30
ประธานพิธีเปิดกิจกรมบุฟเฟต์ผลไม้ ครั้งที่ 1
-
ณ กรีนการ์เด้น 31/19 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.เกษตร 076 412019 ผวจ. มอบหมาย
20 ก.ค. 62
07:30
ร่วมในการ Kick Off เปิดตัวกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัติวิถีพังงา" คุระบุรี
-
ณ ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี สนง.พช. 076-481459
21 ก.ค. 62
11:00
ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ Fruit&Fam @Takuathung จังหวัดพังงา
-
ณ ตลาดคลองแล บ้านบางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076 481467 ผวจ.มอบหมาย
23 ก.ค. 62
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติการเพิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
-
ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา กอ.รมน.จังหวัด พ.ง. 076 481425 ผวจ.มอบหมาย
23 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2562
-
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สถ. 076 481435 ผวจ.มอบหมาย
25 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา
-เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธ์ุ และเรื่องอื่น ๆ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ประมงจังหวัดพังงา 076-481438 ผวจ.มอบหมาย
26 ก.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ของจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-2142 ผวจ.มอบหมาย
28 ก.ค. 62
06:30
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.จังหวัดพังงา 076 481424
28 ก.ค. 62
18:15
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
28 ก.ค. 62
08:15
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
28 ก.ค. 62
10:00
ร่วมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 -
-
ณ ถนนบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะทาง 2 กิโลเมตร อ.เมืองพังงา จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455 การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง
30 ก.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชน - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481424
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 62
08:00
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEX)
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
2 ก.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)
4 ก.ค. 62
09:00
ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านฯ
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481461
5 ก.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.พมจ.พังงา /076-412179
5 ก.ค. 62
13:30
ผู้แทนบริษัท เอสซีจีฯ ขอพบเพื่อนำเสนอโครงการ
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ศธจ.พังงา /076-410280
5 ก.ค. 62
13:30
ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
7 ก.ค. 62
18:30
พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ปี 2562
-
บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแฟร์ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.สภาเกษตรกร จ.พังงา / โทร. 076-411517
8 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตฯไปทัศนศึกษา
-
ห้องประชุม สก.สค.จ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ศธจ.พังงา /076-410280
8 ก.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 6/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ศธจ.พังงา /076-410280
9 ก.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จ.พังงา ครั้งที่2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา(ส่วนทรัพยากรฯ) /076-481033
9 ก.ค. 62
14:00
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปชสพ.จ.พังงา (076-481456) (การแต่งกาย : ชุดปกติขาว)
9 ก.ค. 62
09:30
พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา อบจ.พังงา/กองการศึกษา/076-481492 (การแต่งกายชุดสีขาว)
9 ก.ค. 62
14:50
ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรฯ (พอ.สว.จังหวัดพังงา)
-
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT (เขารัง) จ.ภูเก็ต สนง.สสจ.พังงา (การแต่งกาย เสื้อ พอ.สว. กางเกงดำ)
10 ก.ค. 62
08:30
ร่วมต้อนรับและประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสอบสลากสินค้า
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ศดธ.พังงา) /076-481426
10 ก.ค. 62
19:30
ประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษา
-
ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)
10 ก.ค. 62
14:00
ประธานการประชุมพิจารณาอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนฯ
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จ.พังงา ศาลากลางฯ ชั้น 2 ที่ทำการปกครองจังหวัด (ปกครอง) /โทร 076-481430
11 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.พมจ.พังงา (ศูนย์บริการคนพิการ จ.พังงา) /076-412179
11 ก.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
12 ก.ค. 62
10:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
-
สถานประกอบการโรงแรม 8 แห่ง ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
15 ก.ค. 62
08:30
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ก.ค. 62
07:00
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910 (ชุดขาว/ชุดสุภาพ)
16 ก.ค. 62
18:30
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910
18 ก.ค. 62
08:00
พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
-
บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ อ.เมืองฯ จ.พังงา เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 62
09:00
ประธานตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
-
โรงเรียนบ้านชาวไทยใหม่ ม.8 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481730
18 ก.ค. 62
15:30
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
18 ก.ค. 62
10:00
ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (ยุทธศาสตร์ฯ) / 076-481424
18 ก.ค. 62
17:00
งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ณ บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481458
19 ก.ค. 62
17:00
เข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี สวท.พังงา
-
สนามกระโสมสุระกุลฯ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สวท.พังงา
19 ก.ค. 62
09:00
ประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการศึกษาโครงการ"การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา"
-
ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
19 ก.ค. 62
09:30
ประธานพิธีเปิดการประชุมการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
-
ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481458
19 ก.ค. 62
10:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
โรงแรม 1 แห่งพื้นที่ อ.กะปง
โรงแรมบ้านเหมาะรีสอร์ท ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
22 ก.ค. 62
09:00
บมจ.กสท โทรคมนาคม ขอเข้าพบเพื่อรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัด อัจฉริยะ Smart Province
-
ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา / 076-460648-9
23 ก.ค. 62
09:30
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนกรกฎาคม 2562
-
โรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
23 ก.ค. 62
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 7/2562
-
ห้องประชุมใหญ่ อบจ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
24 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2562
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา / 076-481458
25 ก.ค. 62
14:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
-
วัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910 (ชุดสุภาพโทนสีเหลือง)
25 ก.ค. 62
10:00
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 7/2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ภ.จว.พังงา / 076-412075
25 ก.ค. 62
10:00
ประธานเปิดโครงการอบรมระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ
-
โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา (กลุ่มงานมาตรฐานฯ)/076-481435
28 ก.ค. 62
06:30
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรฯ 07.40 น. ปล่อยปลา 08.15 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 10.30 น. ปลูกต้นไม้ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ชุดจิตอาสา) 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และบริเวณศูนย์ราชการฯ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา(อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก)/ชุดจิตอาสา
30 ก.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
4 ก.ค. 62
13:30
ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
5 ก.ค. 62
09:30
ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
8 ก.ค. 62
09:00
ประชุมหารือเรื่องตลาดสินค้าเกษตร
-
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
8 ก.ค. 62
13:00
ร่วมพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx2019)
-
ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต สนง.ปภ.จว. 076-460607
8 ก.ค. 62
13:30
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
9 ก.ค. 62
09:00
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ทสจ. 076-481033 ต่อ601
9 ก.ค. 62
14:00
บันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชุดปกติขาว
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/076-481456
9 ก.ค. 62
09:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
เสื้อขาว/ชุดสีขาว
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อบจ.พังงา 076481492
10 ก.ค. 62
14:00
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาใบอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
11 ก.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
-
ห้องประชุมชั้น 3 สนง.กกต.จว.พง. สนง.กกต.จว.พง. 076-413337-8
11 ก.ค. 62
08:30
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
-
-วัดประชุมโยธี -วัดชนาธิการาม สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481595
12 ก.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา/076481484
12 ก.ค. 62
10:00
ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา(กลุ่มงานปกครอง)
18 ก.ค. 62
08:00
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชุดปกติขาว
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา เทศบาลเมืองพังงา
18 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว)
-
ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
19 ก.ค. 62
10:00
พิจารณากลั่นกรองสถานที่ตั้งโรงแรมและประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตามพรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
-
โรงแรมบ้านเหมาะ รีสอร์ท อำเภอกะปง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
22 ก.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว)
-
ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
23 ก.ค. 62
09:30
ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
-
โรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง 076-481-455
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ก.ค. 62
08:00
- ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Function Exercise: FEX) พ.ศ.2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา 076-460607
2 ก.ค. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 ก.ค. 62
11:00
- ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) ชั้น 2 สาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครอง/076-481455
4 ก.ค. 62
10:00
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
-
ณ หลาดลองแล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/076/5230947
5 ก.ค. 62
09:00
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.พช. 076-481459
5 ก.ค. 62
13:30
- ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 -
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424
6 ก.ค. 62
11:00
- ร่วมการตรวจการจ้างโครงการท่าเทืยบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา ม.1 ต.เกาะยาว
-
ณ ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า ท่าเทียบเรือช่องหลาด ท่าเทียบเรือคลองเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 08-1952-8098(นุ้ย)
7 ก.ค. 62
18:30
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ปี 2562
-
ณ บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแพร์ หน้าศาลากลางหลักเก่า อ.เมืองพังงา จ.พังงา สภากาเกษตรกรจังหวัดพังงา 076414517
8 ก.ค. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
9 ก.ค. 62
14:00
- ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) สนง.ปชสพ.จ.พังงา (076-481456) (การแต่งกาย : ชุดปกติขาว)
9 ก.ค. 62
09:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา(ส่วนทรัพยากรฯ) /076-481033
9 ก.ค. 62
09:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา อบจ.พังงา/กองการศึกษา/076-481492 (การแต่งกายชุดสีขาว)
10 ก.ค. 62
09:00
- ร่วมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลอง คลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
-
ณ ฝั่งคลองพังงา สนง.โยธาธิการฯ/076-460625
10 ก.ค. 62
10:00
- ร่วมประชุมแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
11 ก.ค. 62
09:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
12 ก.ค. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
15 ก.ค. 62
08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
18 ก.ค. 62
08:00
- ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
-
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา (กองช่าง) /076-411780 ต่อ 112
18 ก.ค. 62
15:30
- ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
18 ก.ค. 62
17:00
- ร่วมงานการแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
-
ณ ถ้ำรถรอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน จ.พง./076-481459
19 ก.ค. 62
09:30
- ประธานประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธสาสตร์/076-481422
19 ก.ค. 62
11:00
- ร่วมประชุมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
-
ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) ชั้น 2 สาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481424
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
08:30
- ร่วมโครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันดำรงราชานุภาพ/02-2215958