วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน กันยายน 2561

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
6 ก.ย. 61
08:30
ประธานเปิดการประชุมโครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "เส้นทางสายไหม อันดามัน-อ่าวไทย"
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
7 ก.ย. 61
09:00
ออกรายการ Super เวียร์ ช่อง 7 เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
-
ตลาดเก่าอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา คุณเจี๊ยบ 081-4930570
7 ก.ย. 61
14:00
ประธานในการแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ห้องนางหงส์ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปาร์ อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.พช.พง. /076-481458
7 ก.ย. 61
19:30
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายนับ ทองมี บิดาของนางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ /076-481424
9 ก.ย. 61
08:30
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
9 ก.ย. 61
18:00
ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2561 และงานมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล / 076-414337
10 ก.ย. 61
15:00
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-
ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
11 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่างเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา /076-481475
12 ก.ย. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
13 ก.ย. 61
09:30
ประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness phang-nga City"
-
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.พมจ.พง. / 076-412179
13 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา / 076-481482
13 ก.ย. 61
18:30
ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี (Night tha museum )
-
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596-5
14 ก.ย. 61
11:00
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนีบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1
-
ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัดพังงา / 076411939
15 ก.ย. 61
16:00
ประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล การแข่งขันฟุต๙อล จังหวัดพังงา 2561
-
สนามฟุตซอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา / 076-450912-3
16 ก.ย. 61
07:30
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sports Tourism) กิจกรรม: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ " ผู้ว่าพาเที่ยว @ พังงา" ครั้งที่ 2
-
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา / 076-450912-3
16 ก.ย. 61
10:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี พ.ศ. 2561
-
บริเวณชายหาดเขาหลัก ออร์คิด บีชรีสอร์ท ต.คึกคัก จ.พังงา สนง.ทสจ.พง. / 076-481033 ต่อ 601
17 ก.ย. 61
08:00
ร่วมกิจกรรมการเคารพธงชาติไทยและกล่าวคำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
-
บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
17 ก.ย. 61
10:00
ประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมโครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท่าพ่อสู่หมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พช.พง. / 076-481458
17 ก.ย. 61
18:00
ประธานกล่าวเปิดการประชุม TO BE NUMBER ONE
-
โรงแรม ลาฟลอรา รีสอร์ท รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ.พง. / 076-481721
18 ก.ย. 61
11:00
ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561
-
ท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.ประมงจังหวัดพังงา /076-481438
19 ก.ย. 61
11:30
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่และแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
ห้องประชุมพีพี โรงแรมเซนติโด้ เกรชแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
19 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง. / 076-412179
19 ก.ย. 61
18:00
ร่วมรับประธานอาหารเย็นกับคณะวิทยากรจากสำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
-
ห้องประชุมพีพี โรงแรมเซนติโด้ เกรชแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
19 ก.ย. 61
18:30
ประธานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา ตอน "เล่าขานตำนานเมืองตะโกลา"
-
บริเวณตลาดเก่าเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
20 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.พมจ.พง. / 076-412179
20 ก.ย. 61
17:00
ประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
-
ร้านเจ๊น้อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา / 076-481741
20 ก.ย. 61
18:00
ร่วมแข่งขันฟุตบอล(อาวุโส) ระหว่างทีม วีไอพี พังงา กับ ทีมฟ้าเมืองงาสตาร์ทีม
-
สนามกระโสมสุรกุล ซอคเกอร์ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นสพ.ฟ้าเมืองงา / 089-9809009
21 ก.ย. 61
10:00
ประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีถือศิลกินผักจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.อบจ.พง. / 076-481492
21 ก.ย. 61
12:45
ประธานฝ่ายพลเรือนในพิธีพุทธาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช
-
กองบังคับการกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 /076-435365
21 ก.ย. 61
18:00
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
-
ห้องรับรอง(ที่ทำการชุมชนตลาดใหญ่) บริเวณสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481596
23 ก.ย. 61
07:00
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
-
หาดนางทอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
24 ก.ย. 61
10:00
ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
-
หอประชุมองค์การบริส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พช.พง. / 076-481458
24 ก.ย. 61
11:00
ประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561
-
ห้องปฎิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.ศอ.ปส..พง. / 076-481461
24 ก.ย. 61
14:00
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 และ 108
-
บริเวณด้านหน้าห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา / 076-411939
25 ก.ย. 61
10:00
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 และ 108
-
ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา / 076-411939
26 ก.ย. 61
08:30
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424
26 ก.ย. 61
17:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456
27 ก.ย. 61
09:00
ร่วมพิธีอำลาสมาชิก อส. ของ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา กองบังคับการกองอาษารักษาดินแดนจังหวัดพังงา / 076-481430
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.ย. 61
07:00
ประธานการประชุมชี้แจงกรรมการสอบสัมภาษณ์ สอบแข่งขันครูผู้ช่วย
-
ณ โรงเรียนสตรีพังงา สนง.ศธ 0-7641-0280
1 ก.ย. 61
10:30
ประธานฝายฆราวาสพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
-
ณ วัดประพาสประจิมเขต อ.เมืองพังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
3 ก.ย. 61
10:00
ประธานโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
-
ณ วัดบ้านบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
3 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โครงการท่าเทียบเรือคลองหิน ย่านสะป้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วป่า
-
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
4 ก.ย. 61
09:00
ร่วมประชุมหารือและเปิดตัวโครงการศึกษาแผนบูรณาการการขนส่งสีเขียวในเมืองแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
-
ณ ห้องประชุมในทอน รีสอร์ทพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย (หาดในทอน) จังหวัดฟภูเก็ต สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
5 ก.ย. 61
13:00
ประธานการแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (การแข่งขันฟุตซอล จังหวัดพังงา) ปี 2561
-
ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เทนวิว วิทยาลัยเทตนิดพังงา 2 กทท
5 ก.ย. 61
09:30
ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเน็ตประชารัฐ สร้างโอกาส ให้ชุมชน
-
ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา 076460649
5 ก.ย. 61
13:00
ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
-
ณ ห้องสมุดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
5 ก.ย. 61
09:00
ร่วมประชุมหารือและเปิดตัวโครงการศึกษาแผนบูรณาการการขนส่งสีเขียวในเมืองแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
-
ณ ห้องอาคาเดียบอลลูม รีสอร์ทพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย (หาดในทอน) จ.ภูเก็ต สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
7 ก.ย. 61
08:00
ประชุมเรื่อง "HR Transfomation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ"
-
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 (อาคารศูนย์สัมมนา) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี สนจ.บุคคล 0-7641-2140
10 ก.ย. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลการเรียนรู้และร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบาย การจัดการสารเคมีเกษตรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย
-
ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076 481467
10 ก.ย. 61
12:30
เคลื่อนศพคุณพ่อนับ ทองมี คุณพ่อนางวัชรี ตัณฑชน จากวัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา เพื่อทำการฌาปนกิจ
-
ณ ฌาปนสถานวัดประภาสประจิมเขต (วัดถ้ำผุงช้าง) อ.เมืองพังงา -
10 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
11 ก.ย. 61
09:30
ออกรายการโทรทัศน์ "คุยข่าว" (การจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด ประจำปี 2561 ของจังหวัดพังงา)
-
ณ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5 กรุงเทพ ฯ สนง.พช. 076481462
12 ก.ย. 61
09:30
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณฺ์
-
ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนจ.จัดหางานจังหวัดพังงา
13 ก.ย. 61
19:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี
-
ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
13 ก.ย. 61
09:20
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang - nga City
-
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา สนง.พมจ. 076411179
14 ก.ย. 61
13:30
มอบปลัดจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตรพลังงานระดับจังหวัด
-
ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พลังงานจังหวัดพังงา
14 ก.ย. 61
09:00
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดนเพื่อเตรียมการประชุมประมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Gomor Forum : CMGF ประจ
สู่การพัมนาภายใต้แผนงานพัมนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
ณ โรงแรมลีการ์เดนพล่าซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
15 ก.ย. 61
16:00
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล จังหวัดพังงา 2561
-
ณ สนามฟุตซอล สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
16 ก.ย. 61
13:30
รอง ผวจ.มอบ ผอ.กกท.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ฯ
-
ณ ห้องประชุม สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503
16 ก.ย. 61
09:30
รอง ผวจ.มอบปลัดจังหวัด ประธานพบปะสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองและสมาชิกคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
-
ณ คันทรีวิว รีสอร์ท สองแพรก ต.นบปริง อ.เมืองพังงา ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 081 3264208
17 ก.ย. 61
09:00
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและงานบำบัดยาเสพติด ปี 2562 - 2566
และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร TO BE NUMBER ONE
ณ โรงแรมลา ฟลอรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
17 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดพังงา
-
ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-3968
17 ก.ย. 61
15:00
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายการข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามแบบ มภ.2
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
17 ก.ย. 61
18:00
ร่วมพิธีเปิดการประชุม TO BE NUMBER ONE
-
ณ โรงแรม ลาฟลอรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
18 ก.ย. 61
09:30
รอง ผวจ. มอบ วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
18 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 076481721
18 ก.ย. 61
15:00
ประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.สถ.0896540375
19 ก.ย. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
และเสวนาเพื่อให้ข้อคิด ให้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอาชีพในหัวข้อ "การส่งเสริมเวทีประชาคมเครือข่ายความร่วมมือประชาคม เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ"
ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.ศธ 0-7641-0280
19 ก.ย. 61
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
-
ณ บริเวณตลาดเก่า อ.ตะกั่วป่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
19 ก.ย. 61
18:00
ร่วมรับประทานอาหารเย็น
-
ณ ห้องสิมิลัน โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / 076-481455
20 ก.ย. 61
10:00
ประธานการประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ 2/61
-
ณ ห้องประชุมตาปู โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พัฒฒนาฝึมือแรงงานจังหวัด
20 ก.ย. 61
13:30
ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดพังงา ปี 2561 และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพังงา "เรารัก...พังงา"
-
ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181
20 ก.ย. 61
17:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฯ
-
ณ ร้านเจ๊น้อง ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076481743
20 ก.ย. 61
18:00
ร่วมการแข่งขันฟุตบอล (ทีม VIP กับฟ้าเมืองงา)
-
ณ สนามฟุุตบอลกระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง สุมาศ
20 ก.ย. 61
18:00
ร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
-
ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
21 ก.ย. 61
09:00
บรรยายพิเศษหลักการถอดบนเรียนในการบริหาร
-
ณ โรงแรม ลา เวล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
21 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สถ.0896540375
21 ก.ย. 61
10:00
ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ. 0-7648-1492
21 ก.ย. 61
10:00
ประธานพิธีเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนและกำหนดกรอบแนวทางการบริหารการพัฒนาจังหวัดพังงา และ
-
ณ โรงแรมลา เว ล่า เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า สนจ.อำนวยการ 076 481488
21 ก.ย. 61
18:00
ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม ย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา ตอน "เล่าขานตำนานเมือง ตะโกลา
-
ณ ลานสายวัฒนธรรม ตลาดใหญ่ และทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 0-7648-1596
21 ก.ย. 61
18:00
ร่วมรับประทานอาหารฯ
-
ณ โรงแรม ลา เวล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
22 ก.ย. 61
09:00
ประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่และให้ความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ในการพัฒนาทีมงาน
-
ณ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.จัดหางานจังหวัดพังงา
23 ก.ย. 61
07:00
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
-
ณ หาดนางทอง อ.ตะกั่วป่า ปค.จังหวัด/076-481455
24 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา
24 ก.ย. 61
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินการ เหลียวหลัง มองหน้า กิจกรรม กศน.พง.
-
ณ สนง.กศน.พังงา สนง.กศน.จังหวัดพังงา
24 ก.ย. 61
13:00
สัมถาษณ์เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก "เลอแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์
-
ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี กทม. สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
24 ก.ย. 61
15:30
สัมภาษณ์เทศกาลปั่นจักรยานระดับโลก "เลอแทป ไทยแลนด์ บาย เลอ ตูร์เดอฟร็องส์"
-
สถานีโทรทัศน์ TNN 24 สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
25 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารืออนุมัติวัสดุก่อสร้างโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอรรี่ ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ และโครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือโล๊ะจาก ม. 3 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
และพิจารณาเอกสารขออนุมัติใช้ของโครงการท่าเรือมาเนาะห์
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 08-1952-8098(นุ้ย)
25 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ฯ 076412179
25 ก.ย. 61
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-
ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) สนจ.บุคคล 0-7641-2140
26 ก.ย. 61
08:30
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน - ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังห
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2 สนจ.อำนวยการ 076 481488
26 ก.ย. 61
17:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
ณ โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456
27 ก.ย. 61
08:45
ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
-
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปค.076 481455
27 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 3 สนง.ทสจ. 0-7648-1033
27 ก.ย. 61
15:30
ประธานพิธีเปิดโครงการป่าชายเลนในเมืองพังงา
-
ณ บ้านวังหม้อแกง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา สนง.ทสจ. 0-7648-1033
28 ก.ย. 61
16:30
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายสิทธิชัย ศักดา) เดินทางลงจากศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
28 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 8/2561
-
ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พช. 076481462
29 ก.ย. 61
10:30
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ (นายศิริพัฒ พัฒกุล)
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 ก.ย. 61
13:00
ประธานการประชุมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ปภ.จ.พังงา /076-460607
4 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมพิจารณากรณีราษฎรขอความช่วยเหลือในการบังคับคดี
-
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
4 ก.ย. 61
09:00
ประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของจังหวัดพังงา
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์) / 076-481424
5 ก.ย. 61
10:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การนำไปปฏิบัติ"
โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
6 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
-
ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา (สคบ.)) /076-481426
6 ก.ย. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ขนส่งจังหวัดพังงา /076-481503
7 ก.ย. 61
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
10 ก.ย. 61
14:00
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีราษฎรขอความช่วยเหลือไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
-
ห้องประชุม อบต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
10 ก.ย. 61
10:30
ประธานพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
-
ห้องมุกวรา โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า /076-455085
10 ก.ย. 61
14:00
ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีต ผอ.รร.วัดบางโทง
-
เมรุวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา อบจ.พังงา
11 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
11 ก.ย. 61
11:30
ประธานคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
-สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( 1.นายพิสิฐ การะเกด 2.นายธนกฤต รัตนบุรานินท์)
สถานที่ขออนุญาตฯ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านเกาะแรด หมู่ที่ 6 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.เจ้าท่าฯ / 0-76460639
11 ก.ย. 61
09:30
ประธานพิธีเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9
-
ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481730
12 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.เจ้าท่าฯ / 0-76460639
12 ก.ย. 61
08:00
ประธานการประชุมและร่วมตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา /076-450912
12 ก.ย. 61
09:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
-
ตรวจสถานที่โรงแรม จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
13 ก.ย. 61
09:00
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างฯ จ.พังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา/076-481-471
14 ก.ย. 61
09:00
เข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด
-
ห้องประชุมรัฐสภา ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
14 ก.ย. 61
19:00
มอบท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานการจัดประกวดและแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน
-
บริเวณการจัดงานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595
17 ก.ย. 61
13:30
หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากมีการปลูกสร้างโรงเรือนและต้นไม้รุกล้ำที่ดิน
-
พื้นที่เกิดเหตุ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
17 ก.ย. 61
14:30
หัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนการก่อสร้างบ้านหรือร้านอาหาร
-
พื้นที่ร้องเรียน บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
17 ก.ย. 61
10:00
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานความมั่นคง) /076-481455
18 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา/076-481-471
18 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา เพื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพักฯ ครั้งที่ 4/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
18 ก.ย. 61
15:00
ประชุมพิจารณาไกล่เกลี่ยค่าจ้างจัดกิจกรรมฯ
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
19 ก.ย. 61
09:10
ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่๒) พ.ศ.2561
-
โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
20 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุม กทจ. ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
20 ก.ย. 61
10:30
ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด
-
ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา /076-481435
20 ก.ย. 61
09:00
ประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ TYC เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ
-
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม ม.5 บ้านกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) /ศูนย์การขายแลัลูกค้าสัมพันธ์ จ.พังงา
21 ก.ย. 61
10:00
ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา อบจ.พังงา /076-481494
21 ก.ย. 61
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (กบร.จ.พังงา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม) /076-481455
21 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-
ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
21 ก.ย. 61
15:30
ประธานการประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่9/2561
-
ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา (ห้องเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา อบจ.พังงา
24 ก.ย. 61
11:00
ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
-
ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481461
24 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
24 ก.ย. 61
17:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมขอทาน บนฐานความร่วมมือ"
-
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา บริเวณลานสวนสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา /076-410208
24 ก.ย. 61
09:30
ประธานเปิดโครงการเหลียวหลัง มองหน้า กิจกรรม กศน.พังงา 2561
-
สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.กศน.จ.พังงา
25 ก.ย. 61
09:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
-
สถานประกอบการโรงแรมพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
25 ก.ย. 61
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา (คปจ.พังงา) ครั้งที่ 1/2561
-สนง.สปก.พังงา
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.สปก.พังงา
26 ก.ย. 61
15:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 หลังใหม่ อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481455
26 ก.ย. 61
08:30
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424
26 ก.ย. 61
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (งานยุทธศาสตร์) /076-411328
26 ก.ย. 61
17:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/0-7648-1456
27 ก.ย. 61
08:30
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่ง สว.และ การเลือกตั้ง สส.
-
ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัด (ปกครอง) /โทร 076-481430
28 ก.ย. 61
10:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา /076-414212
28 ก.ย. 61
09:00
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียนการจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง
-ศดธ.จ.พังงา ขอเลื่อนมาจาก 27/09/2018
ห้องประชุม บขส. พังงา สนจ.(ศดธ.พังงา) /076-481426
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
3 ก.ย. 61
13:00
- ร่วมประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.ปภ.พง. / 076-460607
4 ก.ย. 61
09:30
- ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการค้ามนุษย์และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
-
โรงแรมอัปสรา เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
5 ก.ย. 61
13:00
- ร่วมงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (กิจกรรม:การแข่งขันกีฬาฟุตซอลจังหวัดพังงา 2561)
-
- หอประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เทนวิว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา/076-450912
6 ก.ย. 61
10:00
- ประธานประชุมคณะอนุุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมสิมิลัน 1 ชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.พง./076-481033
6 ก.ย. 61
14:00
- ประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
-
ณ ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พลังงานจังหวัดพังงา / 076-460728
7 ก.ย. 61
09:00
- ร่วมแถลงข่าวงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์เมืองภูงา ณ ราตรี "NIGHT AT THE MUSUEM"
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
7 ก.ย. 61
10:00
- ร่วมแถลงข่าว "งานสร้างสรรค์การแสดงพื้นถิ่นอันดามัน" โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
7 ก.ย. 61
13:00
- ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว "OTOP @ Phang-nga"
-
ห้องนางหงส์ โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา อ.ทับปุด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา/481458
9 ก.ย. 61
07:30
- ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sports Tourism) กิจกรรม : ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ "ผู้ว่าพาเที่ยว@พังงา"
-
ลานหลวงปู่ทวด อำเภอเมืองพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
10 ก.ย. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
11 ก.ย. 61
09:00
- ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (ภัยสึนามิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
11 ก.ย. 61
14:00
- ประธานประชุมซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
-
ห้องประชุมสนง.เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า ปค.จังหวัดพังงา/076-481455
12 ก.ย. 61
10:00
- ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน
-
ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด สนง.สถิติจังหวัดพังงา/460648
12 ก.ย. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 ปค.จังหวัด/076-481455
13 ก.ย. 61
09:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สนง.ทสจ.จ.พง./0-7648-1033 ต่อ 601
13 ก.ย. 61
13:30
- ประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายเสม็ดนางชี อำเภอตะกั่วทุ่ง
-
สถานที่ก่อสร้างถนนสายเสม็ดนางชี อ.ตะกั่วทุ่ง อบจ./076-481484
14 ก.ย. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมสนง.สกสค.จังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/413864
14 ก.ย. 61
19:00
- ประธานในพิธีเปิดโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
14 ก.ย. 61
17:00
- ประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
-
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.พัฒนาชุมชน/076-410248
14 ก.ย. 61
09:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พลังงานจังหวัดพังงา / 076-460728
15 ก.ย. 61
13:00
- เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครอง ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลกรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
-
โรงแรมเดอะซันเซ็ท บีฃ รีสอร์ท เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง/499496
16 ก.ย. 61
09:30
- พบปะสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองและสมาชิกคลังปัญหาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
-
คันทรี่วิว รีสอร์ท สองแพรก ตำบลนบปริง ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ/081-3264208
17 ก.ย. 61
09:00
- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและะปราบปรามการค้ามนุษย์
-
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา/481515
17 ก.ย. 61
10:00
- ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ปค/481461
17 ก.ย. 61
13:30
- ประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
18 ก.ย. 61
13:30
- ประชุมซักซ้อมภารกิจปั่นให้ฟินกินให้หรอย ครั้งที่ 2
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า/421123
18 ก.ย. 61
09:30
- ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
19 ก.ย. 61
11:30
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่และแก้ไขปัญหายาเสพติด
-
โรงแรมเซนติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ปค.จังหวัด/076-481455
19 ก.ย. 61
09:00
- ประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2562
-
ห้องประชุมสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัด/076-413182
19 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ห้องประชุมสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา/481926
20 ก.ย. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 ก.ย. 61
09:30
- ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสนง.เกษตรจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
21 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดพังงา และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังใหม่ ปค.จังหวัด/076-481455
21 ก.ย. 61
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา ตอน "เล่าขานตำนานเมืองตะโกลา"
-
ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่า และทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
23 ก.ย. 61
07:00
- กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sports Tourism) กิจกรรมปั่นให้ฟิน กินให้หรอย ครั้งที่ 2
-
หาดนางทอง เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า ปค.จังหวัด/076-481455
24 ก.ย. 61
09:40
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
-
หอประชุม อบต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/076-481458
24 ก.ย. 61
11:00
- ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
24 ก.ย. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ชั้น 3 ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
25 ก.ย. 61
15:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) สนจ.บริหารทรัพยากรบุคคล/481437
26 ก.ย. 61
08:30
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
26 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-411328
26 ก.ย. 61
15:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./481461
26 ก.ย. 61
16:30
- ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456
27 ก.ย. 61
13:00
- ประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"
-
วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.พระพุทธศาสนา/413910
27 ก.ย. 61
09:00
- ร่วมพิธีอำลาสมาชิก อส. ของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา/076-481461
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
3 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมโครงการท่าเรือคลองหินบ้านย่านสะบ้า หมู่ที่ 4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
-
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4 ก.ย. 61
10:00
- ร่วมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง -
4 ก.ย. 61
08:30
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับแบะพัฒนาบุคคลากรด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์สปา อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ.กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด/076-481422
4 ก.ย. 61
14:00
- ร่วมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทับปุด -
5 ก.ย. 61
13:00
- ร่วมงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (กิจกรรม:การแข่งขันกีฬาฟุตซอลจังหวัดพังงา 2561)
-
- หอประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโคเมาท์เทนวิว สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา/076-450912
6 ก.ย. 61
10:00
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมพิงกัน ชั้น1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ส่วนยุทธศาสตร์/076-441033
6 ก.ย. 61
08:00
- ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนและการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561-2562
-
ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมอัปสรา บีชฟ้อน รีสอร์ทแอนด์วิลล่า สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
6 ก.ย. 61
13:30
- ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่) สคบ./076-481426
7 ก.ย. 61
09:00
- ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ภูงา ณ ราตรี
-
ณ สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) สนง.วัฒนธรรม จ.พง.
7 ก.ย. 61
13:30
- ประธานตรวจงานจ้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-481-424
7 ก.ย. 61
13:30
- ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางหลังใหม่ -
9 ก.ย. 61
09:00
- ร่วมโครงการมทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งอันดามันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
-
ณ เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย/074317-150
10 ก.ย. 61
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
11 ก.ย. 61
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่2/2561
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้/076-212222
11 ก.ย. 61
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้/076-212222
12 ก.ย. 61
13:00
- ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซียและไทย (IMT - GT)
-
ณ โรงแรมบุรีศรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
13 ก.ย. 61
09:30
- ร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลังทำความดี ใต้ร่มพระบารมี To Happiness Phang-nga City"
-
ณ บริเวณสนามหน้าสาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.พมจ./076 - 412179
13 ก.ย. 61
08:00
- ร่วมการสัมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2560
-
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สนง.คณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ/02-2834691
14 ก.ย. 61
14:00
- ร่วมงานสัมนาวิชาการ "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Be ter life"
-
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม สนง.ก.พ.ร./02356-9999
17 ก.ย. 61 - 18 ก.ย. 61
08:30
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และงานบำบัดยาเสพติด ประจำปี 2562
-
ณ ห้องประชุมเรยีน่า โรงแรมลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์สปา เขาหลัก สนง.สสจ.พังงา 076-481721
18 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา (คทช.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/076-481471
18 ก.ย. 61
09:30
- ร่วมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
19 ก.ย. 61
08:30
ร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-
ณ โรงแรม เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กองพัฒนาระบบการวิเค่าะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/02-2656500กด6ต่อ6827
19 ก.ย. 61
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
-
ณ บริเวณตลาดเก่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
19 ก.ย. 61
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนจ.ยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ / 076-412-071
19 ก.ย. 61
09:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการตกแต่งภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ชั้น 2 -
20 ก.ย. 61
10:00
- เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
-
ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา สนง.พัมนาฝีมือแรงงานพังงา/076-599331
21 ก.ย. 61
10:00
- ร่วมเป้นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อบจ./076-481484
21 ก.ย. 61
19:00
- ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา
-
ณ ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่าและทุ่งพระโพธิ์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
24 ก.ย. 61
09:40
- ร่วมการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561
-
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา 076-481458
25 ก.ย. 61
15:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
25 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมเชิญปรึกษาหารือโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฤ
ร่วมเชิญปรึกษาหารือโครงการท่าเรือช่องหลาดรองรับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะยาวใหญ่
ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา/076-460625
26 ก.ย. 61
16:30
- ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน สนง.ประชาสัมพันธ์/076-481456
26 ก.ย. 61
08:30
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
26 ก.ย. 61
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-411328