วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
1 พ.ค. 62
09:30
ประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
อาคารศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 076-412142
1 พ.ค. 62
10:30
ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)
-
ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พังงา 076-4811721
2 พ.ค. 62
08:30
ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910
2 พ.ค. 62
09:30
พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-
หอประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
2 พ.ค. 62
10:30
พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-
ห้องประชุมศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
2 พ.ค. 62
11:30
พบปะและร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
-
ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
3 พ.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
3 พ.ค. 62
08:30
ประธานการจัดงานประกวดมิสแกรนด์พังงาและมิสแกรนด์พังงาขอเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กองประกวดมิสแกรนด์ จังหวัดพังงา 082-6580395 คุณ ทวีป
4 พ.ค. 62
09:30
ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมราชวัง สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-41424
4 พ.ค. 62
06:00
ลงทะเบียนร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ/076-48424
4 พ.ค. 62
14:00
ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมราชวัง สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-41424
6 พ.ค. 62
16:00
ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสัการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศนืรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
-
บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-48424
7 พ.ค. 62
15:30
เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการประชุมและร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพร
-
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร สนง.เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112
8 พ.ค. 62
13:00
ประธานในการประชุมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่นอายุ 60,65,70 ปี )
-
ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912-3
8 พ.ค. 62
14:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
10 พ.ค. 62
09:30
ประธานในกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ม. 1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481418
10 พ.ค. 62
13:30
ประธานในการประชุมหารือการปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-481466
11 พ.ค. 62
16:30
ประธานพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง และให้เกียรติวิงและเดิน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรของกิจกรรมวิ่ง ตะโกลารัน ณ เมืองเก่าตะกั่วป่า 2019
-
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด บริเวณการจัดงานกิจกรรม ทุ่งโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า (ตลาดเก่า) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
12 พ.ค. 62
17:00
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
13 พ.ค. 62
13:30
รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อนำไปออกอากาศในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
-
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
13 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481595
13 พ.ค. 62
10:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาร สืบสารทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562
-
ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076-413181
13 พ.ค. 62
14:00
ประธานการประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
14 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมทานตะวัน ตำราวจภูธรจังหวัดพังงา สนง.ภ.จว. พังงา 076-412075
14 พ.ค. 62
10:30
ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวานพระภิกษุในจังหวัดพังงา (พลตรีกัลสรรค์ จันทรเสน พร้อมคณะ เป็นผู้อัญเชิญฯ)
-
วัดโฆสิตาราม ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
15 พ.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-481456
15 พ.ค. 62
09:15
ร่วมให้การตอนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
15 พ.ค. 62
11:00
ประธานในพิธีเปิดการองรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.จัดหางานจังหวัดพังงา 076-460671
15 พ.ค. 62
17:30
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านท่าใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
15 พ.ค. 62
10:00
ประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-
ภายในเรือนจำจังหวัดพังงา (เรือนจำใหม่) อ.เมืองพังงา จ.พังงา เรือนจำจังหวัดพังงา/084-1922524 คุณเทพประสิทธิ์
16 พ.ค. 62
08:30
ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
-
โรงเรียนบ้านบางครั่ง ม.3 บ้านบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.สสจ.พังงา/076-481725 ต่อ 303
16 พ.ค. 62
10:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
-
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
17 พ.ค. 62
09:00
พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะขอเข้าพบเพื่อหารือการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 "ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกลทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน"
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 081-3757485
17 พ.ค. 62
08:30
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม (นางคนึงนิจ คชศิลา) พร้อมคณะขออนุญาตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.สถิติจังหวัดพังงา 076-460648
17 พ.ค. 62
09:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-481466
17 พ.ค. 62
17:30
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
17 พ.ค. 62
10:30
ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
17 พ.ค. 62
13:30
ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีเสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
18 พ.ค. 62
07:00
ประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 076-413910
18 พ.ค. 62
09:39
ประธานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
-
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481595
18 พ.ค. 62
19:00
ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910
19 พ.ค. 62
06:00
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนการกุศล : พังงาเรสคิวฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1
-
สถานปฎิบัติธรรมวัดเก่าเจริญธรรม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง/076-496533
21 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุม ก.จ.จ. พังงา ครั้งที่ 5/2562
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
21 พ.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา /076-481456
21 พ.ค. 62
11:00
Mr.Li Chunfu, หัวหน้าสำนักงานกงสุลประจำภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต /076-304160 คุณเทียนวัน
21 พ.ค. 62
13:00
ให้การต้อนรับนาย พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระมหาดไทย
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
21 พ.ค. 62
13:30
ร่วมการนิเทศและการติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
22 พ.ค. 62
08:00
ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
-
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา 076-481456
22 พ.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ( กรอ.) ครั้งที่ 3/2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
22 พ.ค. 62
11:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังการ
-
โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
22 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
-
ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-412019
22 พ.ค. 62
18:15
ประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481595-6
23 พ.ค. 62
08:30
พล.ต.สุรพงษ์ อยู่พร้อม รอง.ผอ.สนย.กอ.รมน.(2) หน.ชุดตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด พง. 076-481425
23 พ.ค. 62
17:00
ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฎิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-เครื่องแบบข้าราชการสีกากี
อาคารซาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
24 พ.ค. 62
10:10
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพังงา
-
โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
25 พ.ค. 62
06:00
ประธานงานปั่นจักยานไหว้พระ 9 วัด ถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่.10
- เสื้อโทนสีเหลือง
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา 086-6870154
26 พ.ค. 62
05:50
ประธานในพิธีเปิดงานท้ายเหมืองฮาล์ฟมาราธอน 2019
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-471767
26 พ.ค. 62
16:00
ร่วมงานและเป็นเกียรติกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
- ผ้าไทย โทนสีเหลือง
บริเวณ ถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชุมชนตลาดใหญ่ 081-3070951,0966361274 คุณเพ็ญศรี
26 พ.ค. 62
17:30
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านบางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
27 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
27 พ.ค. 62
11:00
ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
-
บ้านตีนเป็ด ม.2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-481467, 081-7374390 พี่ดำ
27 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค.) ปี 2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา 076-481458
27 พ.ค. 62
15:00
ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-481455
27 พ.ค. 62
17:30
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดดารูสซูยูด(บ้านบางแดด) ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
28 พ.ค. 62
09:00
ประธานในการเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เครื่องแบบปกติขาว
โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.สสจ.พังงา/076-481725 ต่อ 303
28 พ.ค. 62
11:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
-
โรงเรียนคุระบุรี ชัยพัฒนาพิทยาคม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-412019
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 62
09:30
ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพังงา ปี 2562
-
ณ อาคารศาลาเขาช้าง อำเภอเมืองพังงา สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา 0-7641-2142
1 พ.ค. 62
11:00
ประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่และให้โอวาททหารใหม่
-
ณ โรงยิมเทศบาลเมืองพังงา สนง.สัสดีจังหวัด 076 481462 ผวจ.มอบหมาย
2 พ.ค. 62
09:00
ประธานตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
-
ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา สสจ.พังงา ผวจ.มอบหมาย การแต่งกาย ชุด พอ.สว.
3 พ.ค. 62
09:30
ประธานตรวจการจ้างโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
-
ณ ท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 081 9528098
4 พ.ค. 62
07:00
ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกายชุดจิตอาสา
4 พ.ค. 62
08:50
ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
-
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกายชุดจิตอาสา
5 พ.ค. 62
08:30
ประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
-
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 การแต่งกายชุดจิตอาสา
6 พ.ค. 62
15:40
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณฺ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์ฯ
-
ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สนจ.อำนวยการ 076 481488 การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ
7 พ.ค. 62
17:00
ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910 ผวจ.มอบหมาย
8 พ.ค. 62
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 ผวจ.มอบหมาย
8 พ.ค. 62
09:00
ประธานตรวจคลังเก็บวัตถุระเบิด(การตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มีใช้ และย้ายวัตถุระเบิด)
-
ณ คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 9 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง ปค.จังหวัด/076-481455 ผวจ.มอบหมาย
8 พ.ค. 62
14:30
ประชุมคณะกรรมการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
10 พ.ค. 62
16:30
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"
-
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง ลเตเดียม) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503 ผวจ.มอบหมาย
13 พ.ค. 62
14:00
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน
-
ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา สนจ.บุคคล 0-7641-2140
14 พ.ค. 62
12:30
ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวายพระภิกษุในจังหวัดพังงา
-
ณ วัดบ้านบกปุย ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว) ผวจ.มอบหมาย
14 พ.ค. 62
11:00
ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912 ผวจ.มอบหมาย
15 พ.ค. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- ---
16 พ.ค. 62
10:15
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 พ.ค. 62
17:30
ประธานออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฏอนในจังหวัดพังงา
*
ณ มัสยิดบ้านคลองใส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปค.076 481455 ผวจ.มอบหมาย (27 มัสยืด)
17 พ.ค. 62
13:30
ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เส็ดจไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 ผวจ.แจ้งท่านรองเข้าร่วมด้วย
17 พ.ค. 62
09:00
กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา - บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัดพังงา 076-481466
18 พ.ค. 62
20:00
ร่วมพิธีเปิดศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 การแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุค ชุดพื้นถิ่น (โทนสีเหลือง)
18 พ.ค. 62
09:10
พิธีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณศาล หลักเมือง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนาธรรม 076 481595 การแต่งการ : ชุดสีขาว
18 พ.ค. 62
18:00
ี้ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒราธรรมจังหวัด 076 484595 การแต่งกาย : ชุดสีขาว
18 พ.ค. 62
06:30
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/076-413910 การแต่งกาย ชุดสีขาว หรือชุดสุภาพ
18 พ.ค. 62
18:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา - วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา/076-413910 การแต่งกาย ชุดขาว หรือชุดสุภาพ
21 พ.ค. 62
15:00
ประธานตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ
-
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
21 พ.ค. 62
13:30
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา) สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422
21 พ.ค. 62
11:30
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจัหวัดพังงา (กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ ประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ)
-
ณ โรงแรม เดอะลิฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076 450912 ผวจ.มอบหมาย
22 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 5/2562
-
ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) สถ. 076 481435 ผวจ.มอบหมาย
22 พ.ค. 62
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 เชิญรองเข้าร่วมด้วย
22 พ.ค. 62
14:30
ประธานการประชุมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8
-
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076 450912 ผวจ.มอบหมาย
22 พ.ค. 62
18:00
ร่วมเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481595-6
22 พ.ค. 62
15:30
ประธานตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ,
-
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
23 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการแก้ไข้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา 076481743 ผวจ.มอบหมาย
23 พ.ค. 62
13:00
ชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา 076-481596-5
23 พ.ค. 62
14:00
เตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481424 ลงเรือ เวลา 14.00 น. ณ ท่ากลาง หน้าศูนย์อันดามันฯ
24 พ.ค. 62
10:10
เฝ้า รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระาชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารพระราชทาน 23"
-
ณ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 ผวจ.มอบหมาย การแต่งกายชุดปกติขาว
27 พ.ค. 62
15:00
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2562
-
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
28 พ.ค. 62
14:30
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 256
-
ณ วัดบางครั่ง ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา สนง.พระพุทธฯ 0-7641-3910
29 พ.ค. 62
14:00
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
-
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456 การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
30 พ.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน
-
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488
31 พ.ค. 62
06:00
ประธานปล่อยแถวปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ
-
ณ เรือนจำอำเภอตะกั่ววป่า เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผวจ.มอบหมาย
31 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม "รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย"
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา / 076-460503 ผวจ.มอบหมาย
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 62
00:00
-
ปฏิบัติราชการปกติ
- -
2 พ.ค. 62
08:30
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- การแต่งกาย ชุดปกติขาว
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/076-413910
3 พ.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด/076-481422
4 พ.ค. 62
07:00
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
5 พ.ค. 62
08:40
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
-
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
6 พ.ค. 62
16:10
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 (หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
-
บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) /076-481424
7 พ.ค. 62
14:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/076 481033
7 พ.ค. 62
17:00
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษา
- การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/076-413910
8 พ.ค. 62
10:30
ประธานการตรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
สถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1.โรงแรม La Roza 2.โรงแรมเจดับบลิวแมริอ๊อท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท 3.โรงแรมเจดับบลิวแมริอ๊อท เขาหลัก สวีท
สถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม)/076-481033
8 พ.ค. 62
14:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-410280
10 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076481596
10 พ.ค. 62
10:00
ประธานในกิจกรรม Kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกุ่ม หมู่ที่ 1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)/076-481458
13 พ.ค. 62
09:00
ประชุมวางแผนเตรียมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076481596
13 พ.ค. 62
14:00
ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานอำนวยการ/076481424
13 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076481596
14 พ.ค. 62
09:00
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
-
วัดปาโมกข์ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา /076-413910
14 พ.ค. 62
12:30
ร่วมต้อนรับคณะอัญเชิญสังฆทานและสิ่งของพระราชทานถวายพระภิกษุในจังหวัดพังงา
-
วัดนิคมสามัคคี ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว)
15 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)
-
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)/076-481458
16 พ.ค. 62
09:30
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
-
ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
17 พ.ค. 62
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
18 พ.ค. 62
06:30
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จังหวัดพังงา
การแต่งกาย ชุดสีขาว หรือชุดสุภาพ
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/076-413910
18 พ.ค. 62
18:40
ประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
-การแต่งกายชุดสีขาว
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)
18 พ.ค. 62
20:00
ประธานในพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
-การแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุค ชุดพื้นถิ่น (โทนสีเหลือง)
บริเวณศาลหลักเมืองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา / 076-481595(กลุ่มส่งเสริมฯ)
19 พ.ค. 62
09:15
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2562
-การแต่งกาย : ชุดปกติขาว สวมหมวก
บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
21 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481455
22 พ.ค. 62
09:00
เข้าร่วมการประชุมหารือการอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหมทดแทน กรณีสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นฯ
-
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สป.มท. ชั้น 4 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (กิตติพนธ์ ฯ)
22 พ.ค. 62
10:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 5/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา (กลุ่มงานมาตรฐานฯ)/076481435
23 พ.ค. 62
13:00
ชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น หรือชุดสภาพ (โทนสีเหลือง)
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076481596
23 พ.ค. 62
17:00
เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 (การแต่งกาย เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว)
26 พ.ค. 62
15:00
ร่วมงานและเป็นเกียรติในกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประธานชุมชนตลาดใหญ่ (นางเพ็ญศรีฯ 081-3070951)
27 พ.ค. 62
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 5/2562
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา (สำนักงานเลขานุการ)/076 481458
27 พ.ค. 62
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สนง.พมจ.พังงา (กลุ่มการพัฒนาสังคมฯ) /076-412179
27 พ.ค. 62
15:00
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
28 พ.ค. 62
10:00
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
1.โรงแรมบ้านพักริมน้ำธาราริน 2.โรงแรมแวนนาไม รีสอร์ท
โรงแรม 2 แห่ง ในพื้นที่ ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (กลุ่มงานปกครอง) /076-481455
29 พ.ค. 62
14:00
เข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
-
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) สนง.ปชสพ.จ.พังงา (076-481456) (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว)
30 พ.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424
31 พ.ค. 62
09:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา/076 412 179
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 พ.ค. 62
13:30
ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
3 พ.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
4 พ.ค. 62
07:00
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญ ตักบาตร
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
4 พ.ค. 62
08:30
รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก(สรงพระมุรธาภิเษก,ทรงรับน้ำอภิเษก,เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล,ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก,ถวายบังคมพระบรมอัฐและพระอัฐสดับปกรณ์)
-
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
5 พ.ค. 62
08:15
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์)
-
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
6 พ.ค. 62
15:30
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ
-
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หน้าศูนย์ราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
7 พ.ค. 62
13:00
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”
-
ศาลาประชาคม อำเภอทับปุด สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 076-411-939
7 พ.ค. 62
14:00
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.พังงา /076-481033
7 พ.ค. 62
17:00
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด/076-413910
8 พ.ค. 62
09:00
ตรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
-
สถานที่ตั้งโครงการฯ 3 แห่ง ในพื้นที่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ทสจ.พังงา (ส่วนสิ่งแวดล้อม) /076-481033
8 พ.ค. 62
14:30
ประชุมเตรียมการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5
-
ห้องประชุมชั้น 2 สนง.การกีฬาแห่งประเทศจังหวัดพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 076-410-280
10 พ.ค. 62
13:30
ร่วมปรชุมหารือการปลูกต้นไม้บน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
-
ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัด 076-481466
13 พ.ค. 62
09:00
ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481-595
13 พ.ค. 62
14:00
ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.จังหวัด 076-481424
15 พ.ค. 62
08:45
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 1
-
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กทม. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
16 พ.ค. 62
09:30
ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
-
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
17 พ.ค. 62
09:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ การจัดคอนเสิร์ต พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
17 พ.ค. 62
09:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัด 076-481466
18 พ.ค. 62
09:00
พิธีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
ชุดสีขาว
บริเวณศาลหลักเมือง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481596 ต่อ 104
18 พ.ค. 62
18:00
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2562
ชุดสีขาว
บริเวณศาลหลักเมือง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481596 ต่อ 104
21 พ.ค. 62
09:00
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.พง.
21 พ.ค. 62
13:30
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.พง.
22 พ.ค. 62
13:30
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ 2
-
ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ศอ.ปส.พง.
22 พ.ค. 62
10:00
ประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่5/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481-435
22 พ.ค. 62
13:30
ประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่5/2562
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา 076-481-435
22 พ.ค. 62
17:30
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชและชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
หอประชุมศูนย์ราชการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 076-481596 ต่อ104
23 พ.ค. 62
17:00
ร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-
อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงานจังหวัด 076-481424
24 พ.ค. 62
08:00
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-
ร.พ.เกาะยาวชัยพัฒน์ อำเภอเกาะยาว สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มอำนวยการ
27 พ.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
27 พ.ค. 62
15:00
ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
28 พ.ค. 62
10:00
ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองสถานที่ตั้งโรงแรม พื้นที่อำเภอคุระบุรี
-
พื้นที่อำเภอคุระบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา กลุ่มงานปกครอง
29 พ.ค. 62
11:00
โครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์
-
วัดราชา ม.5 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง บก.อส.จ.พง. 076-481430
29 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
14:00
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เครื่องแบบปกติขาว
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) สนง.ประชาสัมพันธ์ 076-481456
30 พ.ค. 62
09:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่5/2562
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานจังหวัด/076481424
30 พ.ค. 62
13:30
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2562
-
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา/076-413182