ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
26 พ.ค. 62
05:50 - 00:00
ประธานในพิธีเปิดงานท้ายเหมืองฮาล์ฟมาราธอน 2019
-
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา 076-471767
26 พ.ค. 62
16:00 - 00:00
ร่วมงานและเป็นเกียรติกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
- ผ้าไทย โทนสีเหลือง
บริเวณ ถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
บริเวณ ถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชุมชนตลาดใหญ่ 081-3070951,0966361274 คุณเพ็ญศรี
26 พ.ค. 62
17:30 - 00:00
ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านบางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
มัสยิดบ้านบางกรักใน ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 076-481435
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
26 พ.ค. 62
15:00 - 20:00
ร่วมงานและเป็นเกียรติในกิจกรรม ครบรอบ 12 ปี ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า
-
บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประธานชุมชนตลาดใหญ่ (นางเพ็ญศรีฯ 081-3070951)

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |