ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
21 มี.ค. 62
09:00 - 00:00
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
-
ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านทรายขาว ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านทรายขาว ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481725 ต่อ 303
21 มี.ค. 62
14:00 - 00:00
คุณวิลาวัลย์​ เธียรสุคนธ์​ ผู้อำนวยการกองการจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 ขอเข้าพบผวจ.เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือแนวทาง การจัดทำโครงการงบประมาณปี 63
-
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
21 มี.ค. 62
15:30 - 00:00
ประธานในพิธีปล่อยขบวนพาเหรด โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัมนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรม : การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
-
ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จงพังงา
ลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จงพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450912
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
21 มี.ค. 62
08:30 - 00:00
พ.อ.วินัย จันทร์ละเอียด รอง ผอ.นผ.กอ.รมน.ภาค 4 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.
21 มี.ค. 62
11:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
-
ณ ท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ณ ท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา สนง.โยธาธิการฯ 076460625
21 มี.ค. 62
15:00 - 00:00
ร่วมพิธีปล่อยขบวนพาเหรด โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัมนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 กิจกรรม : การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2562
-
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา 0-7645-0912
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
21 มี.ค. 62
15:15 - 00:00
ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียน พินิจ จิตอาสา
-
The Adventure Club อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
The Adventure Club อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สถานพินิจฯ/076 460624

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |