ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
26 ก.ย. 61
08:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ / 076-481424 -
26 ก.ย. 61
17:00 - 00:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา / 076-481456 -
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
26 ก.ย. 61
08:30 - 00:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน - ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังห
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2 สนจ.อำนวยการ 076 481488 *
26 ก.ย. 61
17:00 - 00:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
ณ โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา
ณ โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-7648-1456 *
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
26 ก.ย. 61
08:30 - 00:00
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สนจ.(อำนวยการ) / 076-481424 -
26 ก.ย. 61
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา (งานยุทธศาสตร์) /076-411328 -ผวจ.มอบหมาย
26 ก.ย. 61
15:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 หลังใหม่ อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2 หลังใหม่ อ.เมืองฯ จ.พังงา ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) /076-481455 -ผวจ.มอบหมายฯ
26 ก.ย. 61
17:00 - 00:00
ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/0-7648-1456 -
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
26 ก.ย. 61
08:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
26 ก.ย. 61
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-411328
26 ก.ย. 61
15:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./481461
26 ก.ย. 61
16:30 - 00:00
- ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา
โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา จังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
26 ก.ย. 61
08:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424 -
26 ก.ย. 61
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2561
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-411328 -
26 ก.ย. 61
16:30 - 00:00
- ร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
-
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน
ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา ต.บ่อแสน สนง.ประชาสัมพันธ์/076-481456 -

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |