ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

      สั่งพิมพ์
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง/โทร การแต่งกาย
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
13 พ.ย. 62
เวลา:09:00
- ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงาเข้าพบเพื่อหารือการจัดมหกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
-
- ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โรงเรียนอนุบาลพังงา/076-460652 -
13 พ.ย. 62
เวลา:10:00
- ประธานประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
-
ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จังหวัดพังงา/076-460607 -
 นายโชตินรินทร์ เกิดสม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
13 พ.ย. 62
เวลา:09:00
ประธานตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
-
ท่าด่านหน้า อบต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา 076-460639 ผวจ.มอบหมาย สุภาพ
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
13 พ.ย. 62
เวลา:08:30
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- - -