ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

      สั่งพิมพ์
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง/โทร การแต่งกาย
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
8 เม.ย. 63
เวลา:08:00
- ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
-
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607 -
8 เม.ย. 63
เวลา:09:00
- แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456 -
 นายโชตินรินทร์ เกิดสม   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
8 เม.ย. 63
เวลา:08:00
ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
-
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ปภ. 076 460607 -
8 เม.ย. 63
เวลา:09:00
แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา/076-481456 -