ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
20 ก.ย. 62
08:30 - 10:00
ถ่ายทำสารคดี ""จักรเพชร7ย่านน้ำ"" ตอนผู้ว่าพาเที่ยว
-
พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ,ศาลเจ้าแม่จอโป๋ , สตรีทอาร์ทน้องมาร์ดี
พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ,ศาลเจ้าแม่จอโป๋ , สตรีทอาร์ทน้องมาร์ดี สนง.ททท.
20 ก.ย. 62
10:30 - 00:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก 2019
-
ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกท. 076-460503
20 ก.ย. 62
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ยุติธรรมจังหวัดพังงา 076-481820
20 ก.ย. 62
14:30 - 00:00
ประธานคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ชั้น 2
ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา 076-481471
20 ก.ย. 62
15:30 - 00:00
ประธานมอบห้องน้ำให้กับเด็กหญิงจุฑารัตน์ เมืองรมย์ นักเรียนกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา
-
บ้านเลขที่ 23/3 ม. 3 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
บ้านเลขที่ 23/3 ม. 3 ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-410280
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
20 ก.ย. 62
10:30 - 00:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานระดับโลก L etape Thailand by Tour de France Phang nga 2019
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
20 ก.ย. 62
09:40 - 00:00
ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพังงา ประจำปี 2562
-
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา / 076-486814
20 ก.ย. 62
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
-
ห้องประชุม3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ห้องประชุม3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สสจ.พังงา /076-481721 ต่อ 1102
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
20 ก.ย. 62
09:00 - 00:00
สัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน(กรอ.)เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ระดับนโยบาย)
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สำนักงานจังหวัด 076-481422
 นายวิรัช ตั่นสกุล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
20 ก.ย. 62
08:30 - 00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
-
- -

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |