ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

      สั่งพิมพ์
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง/โทร การแต่งกาย
 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 มี.ค. 64
เวลา:10:00
- ประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมชั้น 2 สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939 -
 นายบุญเติม เรณุมาศ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 มี.ค. 64
เวลา:09:00
หารือแนวทางการดำเนินงานกับ กศน.จ.พังงา
-
ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา - -
 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
3 มี.ค. 64
เวลา:09:00
ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและประกวดผลิตผลการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา เลขที่ 92/19 ถนนศิริราษฎร์ (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา 076 413181 -
 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
3 มี.ค. 64
เวลา:00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ -
-
- - -