ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายศิริพัฒ พัฒกุล   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ม.ค. 62
09:00 - 00:00
ประธานในงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช " ประจำปี 2561
-
ลานพระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ลานพระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424 การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
17 ม.ค. 62
11:00 - 00:00
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "จับตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายยุค 4.0 " ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุสหกรรมในส่วนภูมิภาค
-
ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 076-482338 -
17 ม.ค. 62
14:00 - 00:00
ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อประกาศพันธสัญญาอำเภอปลอดโฟม โครงการ WE LOVE PHANGNGA (เรารักษ์พังงา) ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-
ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา
ที่ว่าการอำเภอกะปง อ.กะปง จ.พังงา สนง.สสจ. 076-481726 ต่อ 1102 -
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ม.ค. 62
09:30 - 00:00
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ 076481422 ผวจ.มอบหมาย
17 ม.ค. 62
14:00 - 00:00
เตรียมการเปิดงาน "เหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา " ปี 2562 (VTR)
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สวท.พังงา -
17 ม.ค. 62
15:00 - 00:00
เตรียมการซักซ้อมพิธีเปิดงานเหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2562
-
ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา
ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา สนจ.อำนวยการ 076 481488 -
 นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
17 ม.ค. 62
08:45 - 00:00
ร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
-
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.พังงา (อำนวยการ) / 076-481424 การแต่งกาย-ชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
17 ม.ค. 62
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076/481596 ผวจ.มอบหมาย
 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
17 ม.ค. 62
08:30 - 00:00
ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
-
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนง.จังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ 076-481-424
17 ม.ค. 62
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมแม่น้ำตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
-
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา 076-481-596

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |