วันจันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2565 13:47

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ณ บริษัทเด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ (5 ก.พ. 2565) เวลา 14.00 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายวุฒิภากร จันทร์ทัพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เกษตรจังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา สหกรณ์จังหวัดพังงา ไปรษณีย์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ณ บริษัทเด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมีนายกัมปนาท มหันต์ ตัวแทนบริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับ สำหรับ AVAUTIS Community ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรั่ม ครีมแอลกอฮอล์เจล ภายใต้แบรนด์ เอวาร์ติส ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ จำนวน 33 ครัวเรือน เพื่อปรึกษาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิคการดูแลเด็กพิเศษของแต่ละครอบครัว เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม ปัจจุบัน เด็ก ๆ โตเข้าสู่วัยทำงาน จึงร่วมกันสร้างงาน สร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง โดยมีบริษัท เด็กพิเศษวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นศูนย์กลางและนำกำไร 70% มาสร้างอาคาร สถานที่ โดยใช้แนวทางธรรมชาติบำบัด เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูแลระหว่างครอบครัวคนพิเศษอยู่ร่วมกันแบ่งปัน เมื่อถึงวันที่ผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษจะได้มีที่อยู่ ที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี

Image Gallery