ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

   
© จังหวัดพังงา