หนังสือที่ พง 0017.4/ว3123 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2560)

Pin It
Attachments:
Download this file (Scan30062560.pdf)Scan30062560.pdf[ ]9117 kB
   
© จังหวัดพังงา