โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิต์น้อมเกล้าฯ 60

   
© จังหวัดพังงา