การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2560

   
© จังหวัดพังงา