ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (80)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

     ดาวน์โหลดเแบบสอบถาม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกฯ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4+6 ข้อ รวม 10 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่

สำหรับแบบสอบถาม มีดังนี้ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยให้เลือกว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.แบ่งเป็น 3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

4.แบ่งเป็น 4.1 คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร 4.2 หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น 4.3 ควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น 5.แบ่งเป็น 5.1 จำเป็นต้องมีพรรคใหม่หรือนักการเมืองใหม่ ให้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ ให้เลือกตอบต้องมีหรือไม่ต้องมี 5.2 การมีแต่พรรคเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิมแล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศเกิดการปฏิรูปและทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ให้เลือกตอบไม่สามารถทำได้หรือทำได้

6.การที่คสช. จะสนับสนุนพรรคใดหรือบุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฏหมายถือเป็นสิทธิของคสช.ใช่หรือไม่ ให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ 7.แบ่งเป็น 7.1 สิ่งที่คสช.และรัฐบาลดำเนินการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ ให้เลือกตอบมองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง ยังมองไม่เห็น 7.2 เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาปากหมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่ และวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 7.3 เห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยมีธรรมาภิบาลและความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย 7.4 เห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวม ไม่ใช่ทำตามนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแลเฉพาะพื้นพื้นที่ ให้เลือกตอบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย

 

วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 08:43

"ตลาดประชารัฐ คืออะไร "

Written by

ตลาดประชารัฐ คืออะไร?
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
โครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการ “ตลาดประชารัฐ” และให้ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภทมีอะไรบ้าง?
1. ตลาดประชารัฐ Green Market
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade
7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
8. ตลาดประชารัฐต้องชม
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
รายละเอียดของตลาดประชารัฐแต่ละประเภท

ตลาดประชารัฐ Green Market

ดำเนินการโดย : องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะตลาด : ตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market)
แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ : วันศุกร์ – เสาร์ หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
สินค้าที่จำหน่าย
อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ร้อยละ 50
อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 30
สินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 20

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อเข้าห้องปฏิบัติราชการวันแรก โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา ก่อนเดินขึ้นชั้น 2 ไปยังห้องปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการ และได้เข้ากราบพระพุทธรูปประจำห้องผู้ว่าราชการ พร้อมกับเซ็นต์เอกสารบนโต๊ะทำงาน ก่อนที่จะทักทายบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน้าห้องผู้ว่าราชการ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันหยุดราชการวันแรกของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดประชาสันติ  เข้ากราบนมัสการ พระครูโพธิธรรมประภาส หรือ พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร เจ้าอาวาส

รายชื่อ และกำหนดวัน เวลา สถานที่  สำหรับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

ดูประกาศรายชื่อคลิก 

      18 ก.ค.60 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแม้ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลต่างๆ อย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ

      สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามเดิม "สังวาลย์" ทรงพระราชสมภพที่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2443 ในพระชนกชู และพระชนนีคำ เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาในโรงเรียนวัดอนงคาราม ต่อมาทรงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารี และโรงเรียนสตรีวิทยา ตามลำดับ เมื่อจบการศึกขั้นต้นแล้ว ได้เข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช จนจบหลักสูตร 3 ปี

สมเด็จย่านับเป็นพระราชมารดาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงรับพระราชภาระเพื่อประเทศชาติ ในการถวายอภิบาลพระราชโอรส ซึ่งต่อมาได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ถึง 2พระองค์ ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชน ในงานด้านสาธารณสุขและทันตสาธารณสุขตลอดมา ทรงมีความห่วงใยตำรวจตระเวนชายแดน ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำตลอดพระชนม์ชีพ ที่ผ่านมาพระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้

 

         (27 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ระยะที่ 2) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 85 คน ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
และได้มอบหมายให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ. ศ. 2558 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 60 คน จาก 8 อำเภอ 52 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

หน้าที่ 1 จาก 6
   
© จังหวัดพังงา