banner 02

 banner 02 banner 03   banner 04
   
วันพฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2559 10:10

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)
           
       
    ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    
    ประธานกรรมการอำนวยการ    
             
       
    นายเอกรัฐ  หลีเส็ง    
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    
    ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/รองประธานกรรมการอำนวยการ    
             
       
    -ว่าง-    
    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา    
    กรรมการและเลขานุการ    
             
       
    นายมนัส  หนูรักษ์    
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด    
       
           
    ว่าที่ร้อยตรีอธิพงษ์  วรุตมสุธี    
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    
    รองหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด    
             
             
       นายธีรพงษ์  นิลรัตน์      
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      
             
             
       นายจิรายุ  พลรัฐธนาสิทธิ์      
       นิติกรปฏิบัติการ      
             
koson 
user
S 13606927 S 13606929  S 13606937 S 13606931
 นายโกศล  ประมูลทรัพย์  น.ส.กมลชนก  สงวนนาม  นางเตือนใจ  ภูมิรักษ์  น.ส.นภารัตน์  สงวนนาม น.ส.สุนิสา  ศรีนวลขาว    น.ส.สุวัชรี  บำรุงวงค์  น.ส.สร้อยสาลี พงษ์นวบ
 นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   นักจัดการงานทั่วไป  นักจัดการงานทั่วไป  นักจัดการงานทั่วไป
 เจ้าหน้าที่ ศดธ.  เจ้าหน้าที่ ศดธ. เจ้าหน้าที่ ศดธ.  เจ้าหน้าที่ ศดธ.  เจ้าหน้าที่ ศดธ.  เจ้าหน้าที่ ศดธ.   เจ้าหน้าที่ ศดธ.
Read 565 times Last modified on วันพุธ, 11 มกราคม 2560 10:22
   
© จังหวัดพังงา