พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอประดับ 5 ดาวที่ขึ้นชื่อในแต่ละอำเภอ มาจัดกระเช้าพร้อมวางจำหน่ายช่วงปีใหม่ โดยได้เน้นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีสลากสินค้าระบุวันผลิตและหมดอายุที่ชัดเจน
          นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาและสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ร่วมกับทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโอทอปในจังหวัดพังงา ได้ประสานกับทางกลุ่มสินค้าโอทอปจังหวัดพังงา โดยการจัดทำกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อใช้ขอพรกราบไหว้ผู้ใหญ่ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยนำสินค้าภูมิปัญญาจากชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลได้แก่น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกปลาเค็ม หรือน้ำพริกชนิดต่างๆ ขนมเต้าส้อ ขมิ้นชัน ข้าวไร่ดอกข่า ขิงผล ของที่ระลึกต่างๆและของดีอีกมากมาย นำมารวบรวมเป็นกระเช้าปีใหม่ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ไว้จำหน่ายให้บุคคลทั่วไป เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โอทอป ให้ชุมชนมีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน โดยสามารถสั่งจัดกระเช้าปีใหม่ได้ หรือจะเป็นกระเช้าที่จัดแล้วได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ในศาลากลางจังหวัดพังงา โทร 076-481459 ในวันเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560 09:37

mflv[gvdlki 1

Written by

123

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 10:53

test

Written by

 

ssfsaffasfasfasfasfasfasfasfasdf

วันอาทิตย์, 04 ธันวาคม 2559 13:22

Summer Course

Written by

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรศึกษาต่างประเทศในช่วงฤดูร้อน

ณ 5 ประเทศ ได้แก่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

  • คุณอนุกูล เสริมศรี
    • โทร. 02 547 1456
    • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณบุษกร บุญจันทึก
    • Tel. 02 547 1441
    • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่ 1 จาก 3
   
© จังหวัดพังงา