วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2559 17:25

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจังหวัด

Written by
Rate this item
(0 votes)
paper182
นายเสริมเกียรติ  สุขพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
         
นายประหยัด  ช่อผกาพันธ์ นายมนัส  หนูรักษ์ น.ส.ภัทรกันยา  ชูวงศ์ นายนิรมิตร  ถิรสัตย์วงศ์ นายสุโชค  พุ่มแก้ว
ผอ.กลุ่มยุทธศาสร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Read 762 times Last modified on วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 09:31
   
© จังหวัดพังงา