สนับสนุนการปฏิบัติราชการ  

   

ลิงค์อื่นๆ  

bannerfinance logo small

court


รฐบาลไทย หนาแรก

234x60การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒติ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ITAlogosmall2
aipa
bannercommu

goodgov

   
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตั้งศูนย์ช่วยเหลือการขนส่งสินค้าภาคเกษตรจังหวัดพังงา

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตั้งศูนย์ช่วยเหลือการขนส่งสินค้าภาคเกษตรจังหวัดพังงา

 • ข้อมูลสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ข้อมูลสำคัญของจังหวัดพังงาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • ร่วมกันสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำตาล ภายใต้โครงการ

  ร่วมกันสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำปลา น้ำตาล ภายใต้โครงการ "ข้าว 1 ขัน เราช่วยกันที่พังงา"

 • ผู้ว่าฯพังงาสั่งดำเนินการทันที ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพ

  ผู้ว่าฯพังงาสั่งดำเนินการทันที ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยชาวพังงาป้องกันภัยโควิด

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยชาวพังงาป้องกันภัยโควิด

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
   
 1. NEWS
 2. ข่าวเด่นเมืองพังงา
 3. ข่าวท้องถิ่น/ผู้บริหาร
 4. การท่องเที่ยว
 5. ข่าวรับสมัครงาน
 6. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
next
prev
   

2

1

วันที่ (17 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีวาระสืบเนื่องโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา วาระเพื่อทราบเช่น การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นทั้งภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกๆด้าน
จากนั้นได้พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาในโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุราษฎร์-พังงา (ท่านุ่น) โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร และการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการก่อสร้างสะพานแหล่งท่องเที่ยวเกาะคอเขา โครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ที่มา  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุม สามารถแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามกำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีละทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารแนบ
1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62
2. หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 62
3. แบบ บจธ. 1
4. แบบ บจธ. 2

   

สถิติการใช้งาน

448185
วันนี้วันนี้31
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้369
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้400
เดือนนี้เดือนนี้6364
รวมรวม448185
   
© จังหวัดพังงา