วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 08:43

"ตลาดประชารัฐ คืออะไร "

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ตลาดประชารัฐ คืออะไร?
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
โครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการ “ตลาดประชารัฐ” และให้ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภทมีอะไรบ้าง?
1. ตลาดประชารัฐ Green Market
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade
7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
8. ตลาดประชารัฐต้องชม
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
รายละเอียดของตลาดประชารัฐแต่ละประเภท

ตลาดประชารัฐ Green Market

ดำเนินการโดย : องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะตลาด : ตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market)
แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ : วันศุกร์ – เสาร์ หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
สินค้าที่จำหน่าย
อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ร้อยละ 50
อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 30
สินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 20

Read 23349 times Last modified on วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 08:53
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา