วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 14:59

จังหวัดพังงาจัดงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561"

Written by
Rate this item
(0 votes)
จังหวัดพังงาจัดงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี  2561" http://www.naewna.com/local/313636

        11 ม.ค.61 ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา (ศาลากลางหลังเก่า) อ. เมือง จ.พังงา นายสิทธชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561” พร้อมด้วย นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล นายภาคภูมิ อินทร์สุวรรณ ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปใช้ในกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 

        โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2561 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการจัดหารายได้ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด การให้ความอนุเคราะห์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จะส่งผลให้การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งจะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา

        และในโอกาสเดียวกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

Read 6205 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 15:06
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา