วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 08:55

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Games) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)
ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมสำหรับเด็กเรียนรวม (Inclusive Kids Games) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆในอำเภอคุระบุรี จำนวน 346 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน ที่บริเวณสนามหญ้าโรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทักษะให้กับเด็ก ให้เด็กได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมการพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทั้งยังสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด
ซึ่งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิเศษจังหวัดพังงา ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาเด็กพิเศษใน อ.คุระบุรี จ.พังงา เล็งเห็นโอกาสที่เด็กเหล่านี้จะได้แสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาอย่างเต็มที่และถูกต้องเหมาะสม ต่อสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการทักษะ และประสบการณ์แก่เด็ก ด้วยการนำการละเล่นพื้นบ้านในอำเภอคุระบุรี ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับเป็นเกมให้เด็กนักเรียนรวมได้ร่วมกันทำการแข่งขัน ภายใต้นโยบายไทยนิยม ไทยยั่งยืน อำเภอคุระบุรี ซึ่งได้จัดการละเล่นและแข่งขัน 8 ประเภท คือ ลากกาบหมาก ขว้างราวกาหยี เดินกะลา กระต่ายขาเดียว ชักกะเย่อ วิ่งผลัดแตงโม เป่ากบ และหมากเก็บ โดยแต่ละเกมการละเล่นนั้นจะแฝงไปด้วยกระบวนการวิธีแก้ปัญหาต่างๆ การฝึกฝนสมาธิ การฝึกสังเกต การวางแผน และความสนุกสนาน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เดินทักทายเหล่าบรรดาเด็กๆและคณะครูพี่เลี้ยงในแต่ละสี พร้อมอยู่ชมให้กำลังใจการแข่งขันอย่างใกล้ชิด จากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้นำอาหารและผลไม้มาจัดเลี้ยงให้กับเด็กๆ หลังจากที่ได้แสดงพลังความสามารถจากการเล่นกีฬา ตามโครงการเรียน เล่น เป็นสุข ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะมีการประเมินสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ของเด็กอีกด้วย
 
Read 16466 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา