วันพุธ, 30 พฤษภาคม 2561 08:58

ชาวพังงาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพวันวิสาขบูชา

Written by
Rate this item
(0 votes)
 
        ที่วัดนิกรวราราม (วัดย่านยาว) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา โดยมีชมรมเดิน-วิ่งโรงพยาบาลตะกั่วป่า ประชาชนจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ครั้งที่ 10 อำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2561 ระหว่างเวลา 05.30-08.00 น. ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีลฟังธรรม และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยการสวมเสื้อสัญลักษณ์ เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี 2561 พร้อมทั้งผู้ชนะอันดับที่ 1- 3 ทุกรุ่น ทุกกลุ่มอายุได้รับถ้วยรางวัลเดินวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย
        นายสราวุฒิ ธนาเจริญกุล นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และต่อมวลมนุษยชาติ เพราะวันนี้องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ประการให้เป็นวันพระพุทธเจ้าถือเป็นวันสำคัญของโลก การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนไทยตระหนักในความสำคัญของการพัฒนากาย และจิตควบคู่กัน ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงซึ่งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนกายจะแข็งแรงที่ต้องเคลื่อนไหว” และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ควบคู่กับการทำสมาธิ ถือศีลฟังธรรม และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย
Read 4338 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา