วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 08:26

พังงา ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Written by
Rate this item
(0 votes)

        ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล และนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ทรงติดตามผลการดำเนินงาน และเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 มิถุนายน 61 ที่โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงาเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด จึงได้กำหนดมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆในการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งนี้นายทักขพล แต้มทอง เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่อ่าวพังงา เกาะปันหยี ถ้ำลอด เขาพิงกัน เขาตาปู ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อสำรวจความพร้อมอีกด้วย

Read 2514 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา