วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 09:48

วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

Written by
Rate this item
(0 votes)
วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
นายประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมกับคะแนนในเบื้องต้นถึง 50 คะแนน โดยมีนายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา และนิทรรศการเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพังงา ที่มีผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดดเด่นอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างให้กับชมรมอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของขมรมฯ วิทยาลัยเทคนิคพังงาและชมรมเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชมรมฯ และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ได้ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”
จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินได้ชมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมให้คำแนะนำสำหรับใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พงษ์ธร ทะสังขาร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
Read 17930 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 09:51
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา