วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561 08:53

พังงาจัดใหญ่!งานวันทะเลโลกปลูกต้นไม้ริมหาด

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก World Oceans Day 2018 “Healthy Oceans Healthy Lives” ทะเลดี ชีวีมีสุข โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยจังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิรักษ์เขาหลัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลคึกคัก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา สมาคมเรือประมง สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สร้างกระบวนการคิดให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยชุดการแสดงสื่อความหมายของนักเรียนในหัวข้อ “มาม๊ะแยกขยะ ไม่เอาโฟม” การเสวนาในหัวข้อ “หาดสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดเขาหลักเพื่อลดปัญหาขยะ และปลูกป่าชายหาดต้นจิกทะเลเพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ณ พื้นที่ชายหาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

ขอขอบคุณ https://www.innnews.co.th/uncategorized/news_121058/

Read 10337 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา