วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 10:45

จ.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเข้ม ต่อเนื่อง 5 วัน ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ

Written by
Rate this item
(0 votes)
(22 ส.ค. 61) จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ" ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิด ที่ห้องประชุมพุงช้าง อาคารปฏิบัติการ โรงแรมชงโค เมาท์เท่น วิว มีนายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการจัดหาร้านค้า และกระทรวงการคลังโดย บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ให้แก่ร้านค้า เพื่อรองรับสิทธิการซื้อสินค้าจำเป็นแก่การครองชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วทั่วประเทศ จำนวน 38,000 ร้านค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ จำนวน 30,000 ราย แบ่งการอบรมออกเป็นรุ่น จำนวน 342 รุ่น โดยเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 84 รุ่น เดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 234 รุ่น และเดือนกันยายน 2561 จำนวน 24 รุ่น
สำหรับจังหวัดพังงา มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 87 ราย และกำหนดอบรม 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561 มีเนื้อหาการอบรม คือ เทคนิคการพูด การทำความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ , การบริหารจัดการสินค้า , การเลือกสินค้าและแนวทางการสั่งซื้อสินค้า , การตกแต่งร้าน และการจัดรายการส่งเสริมการขาย , การจัดการสินค้า , การบริหารการเงิน , การใช้ QR โค้ด , การทำบัญชีรับจ่าย , การบริหารด้านภาษี , การเชื่อมโยงหรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจและซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น, การดูงาน และหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐต้องทราบ
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมการอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาร้านค้า เพื่อยกระดับให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธงชัย แต่สกุล ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต แหล่งที่มา : สวท.พังงา
Read 2353 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 10:49
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา