วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 08:12

พังงาเปิดงาน "วันเก็บขยะชายหาดสากล" ประจำปี 2561 หวังรณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล

Written by
Rate this item
(0 votes)

        นายสิทธชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “วันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เลิกทิ้งขยะลงทะเล และหันมาใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดขึ้น ณ บริเวณหาดนางทอง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย กล่าวว่า สถานการณ์ท้องทะเลไทย ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และชายฝั่ง โดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติก ทำให้ติดบริเวณทางเดินอาหาร ส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก ด้าน นายประถม รัศมี ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่รักษ์ชายหาดและทะเลมากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ได้จัดกิจกรรมบริเวณชายหสดนางทอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

        ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงอยากให้ทุกคนถือเอา “วันเก็บขยะชายหาดสากล” เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์หวงแหนท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การร่วมมือขององค์กรธุรกิจ รัฐบาล กลุ่มสิ่งแวดล้อม และประชาชน นำไปสู่การลดปริมาณขยะได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเดิน การเก็บขยะชายหาดย่านเขาหลัก ระยะทาง 2 กิโลเมตร และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ขยะทะเล ที่มา https://www.innnews.co.th/regional-news/news_189966/

Read 3703 times Last modified on วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 08:16
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา