วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561 10:54

จังหวัดพังงา ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะ (นสล-ป่าช้าปากทวีป) ในพื้นที่ ม.1 ต.คึกคัก ณ บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหา

Written by
Rate this item
(0 votes)
จังหวัดพังงา ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะ (นสล-ป่าช้าปากทวีป) ในพื้นที่ ม.1 ต.คึกคัก ณ บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหา thainews.prd.go.th
นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตะกั่วป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชาวเล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก ได้ข้อยุติทุกฝ่ายร่วมกันโดยสรุป ดังนี้
1.ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะให้ชั้ดเจน (หมุดบางส่วนหลุดหาย) และให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากเป็นที่สาธารณะมีได้เป็นสุสานของกลุ่มใดโดยเฉพาะ และเมื่อได้ข้อยุติแล้วชุมชนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวถนน (ทางเดินเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน) สาธารณูปโภค และการดูแลรักษา
2.ส่วนที่ผู้ประกอบการใช้เป็นเส้นทางเพื่อขนดินผ่านที่สาธารณะดังกล่าวได้หยุดดำเนินการ และไม่ใช้พื้นที่แต่อย่างใดอีก สำหรับผลกระทบที่ผ่านมาผู้ร้องจะหารือกับผู้ประกอบการโดยตรง
3.ที่ดินว่างเปล่าระหว่างแนวเขตโฉนดที่ดินของผู้ประกอบการ และ เขต นสล. เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ให้อำเภอตะกั่วป่า เทศบาล กำนัน จัดให้มีการดำเนินการออก นสล. ตามขั้นตอน
4.ให้อำเภอตะกั่วป่าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และประสานการดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 3 โดยจัดทำตารางงาน กิจกรรม วันแล้วเสร็จ ที่ชัดเจนให้จังหวัด (ศดร.) ทราบ
ทั้งนี้ การหารือแล้วเสร็จด้วยความเข้าใจและพอใจทุกฝ่าย และรอผลการดำเนินการตามข้อสรุปร่วมกันต่อไป
Read 2045 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา