วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 09:24

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แถลงข่าวกับสื่อมวลชน กรณีการจัดงานเทศกาลดนตรี 360 องศา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 ธ.ค.62 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิรัช ตั่นสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา และนายนายประสิทธิ์ สายทอง หัวหน้าฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา และคณะผู้จัดงาน  ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ตรงข้ามอนุสรณ์สถานเรือ ต.813 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา ต่อมาและมีการลงข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าไปซื้อดื่มอย่างผิดกฎหมายภายในงานนั้น
ในเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ชี้แจงว่า การจัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าว เป็นกิจกรรม Event Marketing งาน "Phang Nga Music Festival 360" ตอน ล่องเรือหารัก เกาะแน่นๆ นะน้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม แต่ไม่สามารถดินทางมาเป็นประธานได้จึงได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวแทน กิจกรรมประกอบด้วย การฉายวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา การแสตงตนตรีของศิลปิน นักร้อง การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม การจำหน่ายของที่ระลึก สินค้ำ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล ภายในงานจังหวัดพังงาไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการจำหน่ายตามที่มีผู้ร้องเข้าใจแต่อย่างใด ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมเป็นลานสนามหญ้าของเอกชน และมีการจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 11ธันวาคม 62 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วปา เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดงานเทศกาลตนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าOTOP ร้านอาหารชีฟู้ด นิทรรศการ และการออกร้านของภาคธุรกิจโรงแรม ไม่มีการกล่าวถึงกิจกรรมลานเบียร์ในงานแถลงข่าวแต่อย่างใด คณะผู้จัดงานภาคเอกชน ได้ชี้แจงรูปแบบการจัดงานและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการร้านค้าและชาวพังงา โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเขาหลัก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา และฝั่งทะเลอันตามันจะได้รับ ในส่วนของจังหวัดพังงาได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองนางฟ้าแห่งอันดามัน และเป็นเมืองแห่งความสุขภายใต้สโลแกน "สุขจังที่พังงา"

การรักษาความปลอดภัย ได้วางระบบการรักษาความปลอดภัยและการเข้างานโดยกำหนดให้มีทางเข้าออกทางเดียวแบ่งตามอายุและแสดงบัตรประชาชน มีช่องสำหรับอายุ 20 ปีขึ้นไป 1 ช่อง อายุต่ำกว่า 20 ปี 1 ช่อง เจ้าหน้าที่จะประทับเครื่องหมายสีแดงที่แขน และช่องอายุ 20ปี ขึ้นไปจะประทับเครื่องหมายสีน้ำเงินที่แขน อีกทั้งจังหวัดพังงาได้มีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง มีการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจสถานประกอบการ สถานบริการที่เข้าข่าย และได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมถึงเจตนาของหน่วยงานราชการที่จัดงานและจังหวัดพังงา ให้เกิดความชัดเจน และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจผ่านการแถลงข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดพังงาได้ชี้แจงให้สาธารณชนทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และมีการจัดระบบ ควบคุม ดูแล มิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้แยกกลุ่มผู้ร่วมงานออกเป็น 2 กลุ่ม สำหรับกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้ประทับตราสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนเป็นสีแดง กรณีหากมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านเหล่านั้นเป็นร้านที่เปิดจำหน่ายตามปกติและมีใบอนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่จัดงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านและสถานบริการอยู่จำนวนมาก ซึ่งพบว่ามีผู้ร่วมงานคืนละประมาณ 17,000 คน
ทางด้านหัวหน้าฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ชี้แจงว่า สำนักงานสรรพสามิตมีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอเข้ามาและจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าสถานที่จำหน่ายนั้นต้องไม่อยู่ใกล้สถานศึกษา วัด หรือสาธารณสถาน ก็จะดำเนินการออกให้ ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานมีใบอนุญาตถูกต้อง หากพบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที
ด้าน ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา ชี้แจงว่า กิจกรรมนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านสำนักงานในพื้นที่ของจังหวัด และใช้พื้นที่ของเอกชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลัก และมีคัดเลือกร้านค้าต่างๆจากทั้งภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามาจำหน่ายหลากหลายชนิด พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดที่นั่งไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหารมานั่งรับประทาน และเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก.

48816

48819

48822

Read 1574 times Last modified on วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562 09:32
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา