วันพุธ, 29 มกราคม 2563 09:12

จังหวัดพังงาประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ข้อยุติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

163

263

363

(28 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยติดตามผลการดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ของประชาชนยังไม่ได้ข้อยุติ เหตุผลที่เรื่องข้างค้างอยู่ในระบบ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 48 หน่วยงาน 290 เรื่อง จากการตรวจสอบปัญหา ส่วนหนึ่งเกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ จึงทำให้จังหวัดไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการของจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สนองตอบต่อความต้องการประชาชน และตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด จึงขอให้หน่วยงานถือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือของประชาชน โดยให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานแก้ไขติดตามเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงาน สำหรับอำเภอให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งรับการประสานงานจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กรณี แจ้งร่วมตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใสและตรงตามประเด็น ทุกประเด็น และที่สำคัญให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ โดยให้หน่วยงานดำเนินการ รายงานผลภายในระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด
@ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา

Read 337 times Last modified on วันพุธ, 29 มกราคม 2563 09:21
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา